Pin It

Informaţia este la ora actuală cel mai important lucru oferit de Internet. Astăzi, ca şi consecinţă a tehnologiilor dezvoltate pentru acest mediu de comunicare, avem posibilitatea de a percepe informaţia în multiplele ei forme de exprimare. De remarcat este faptul ca în sistemul de telecomunicaţii mondial s-a ajuns la o densitate de linii telefonice de 17% după mai mult de 160 ani de evoluţie, în timp ce, numai după 20 ani, densitatea globală a utilizatorilor Internet este de peste 7%.—de introdus o statistică referitoare la progresele ţărilor europene.

Avantajele utilizării Internetului nu sunt legate doar de răspândirea acestei tehnologii, ci privesc posibilităţile de interacţiune cu cetăţenii prin intermediul acestui mijloc de comunicare. Internetul şi tehnologiile digitale oferă un nivel ridicat de interactivitate a sistemelor informatice implementate, comunicarea putându-se realiza bidirecţional.

Lumea se află într-o complexă revoluţie în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (IT), fapt care transformă complet modul în care mediul economic, cetăţenii şi administraţia interacţionează.  Rezultatele obţinute în IT, în special Internetul, au redus mult costurile de operare, permiţând firmelor mici să concureze pe aceleaşi baze ca şi firmele mari, în cadrul proceselor de tip Business to Business şi e-Commerce. Aceasta a deschis un drum pe care şi sectorul public trebuie să-l urmeze. Guvernele lumii adoptă guvernarea electronică ca metodă de îmbunătăţire a serviciilor oferite mediului de afaceri şi cetăţenilor, promovând dezvoltarea economică şi socială, mărindu-şi eficacitatea proceselor interne.

Soluţiile de e-administraţie îşi propun să rezolve prin instrumente specifice IT modul de comunicare, schimbul de date, activităţile din cadrul instituţiilor, serviciile către cetăţeni, către alte instituţii sau către mediul de afaceri.

În ţara noastră, primii paşi concreţi în domeniul soluţiilor informatice de larg interes pentru cetăţean în interacţiunea sa cu instituţiile administraţiei publice, au fost făcuţi în 2001[1]. Prima aplicaţie românească care se încadrează în denumirea generică de e-Guvernare este considerată a fi examenul de admitere în liceu, în vara anului 2001.

Pentru guvernele ţărilor din Europa Centrală şi de Est, cum este şi cazul României, orientarea către e-guvernare presupune depăşirea mai multor obstacole decât în ţările dezvoltate, unele dintre acestea fiind enumerate mai jos:

  • numărul de calculatoare este redus faţă de ţările dezvoltate sau chiar în ţările din Europa Centrală şi de Est. Un progres pentru reducerea acestei probleme a fost implementarea programul guvernamental demarat în 2004 prin care familiile cu venituri mici au primit din partea statului un cupon în valoare de 200 E pentru cumpărarea unui calculator personal;
  • rata scăzută de acces la Internet; accesul la mediul on-line este o altă problemă în România, chiar dacă progresele au fost importante. În ultimii ani, rata de penetrare a Internetului a crescut odată cu proliferarea „reţelelor de cartier” – cu practicarea tarifului preferenţial, în cazul conectării în sistem dial-up, pe linia telefonică şi cu apariţia Internetului oferit prin cablu TV (CATV), astfel încât la ora actuală vorbim de cca. 16% acces Internet.
  • gradul redus de acces la serviciile telefonice, şi în mediul urban, dar mai ales în cel rural;
  • probleme de comunicare şi interoperabilitate, generate de eterogenitatea aplicaţiilor şi echipamentelor, incompatibilitatea soluţiilor informatice utilizate de către diferite instituţii ale administraţiei publice;
  • grad scăzut de dezvoltare a comerţului electronic: abia în a doua jumătate a anului 2001 a fost promulgată Legea comerţului care se aştepta că va contribui la un boom al e-tranzacţiilor. Un impediment în dezvoltarea tranzacţiilor on-line este lipsa modalităţilor de plată convenabile;
  • bariera vârstă şi reticenţa unor persoane în ceea ce priveşte Internetul şi utilizarea computerului. Peste hotare, populaţia este obişnuită cu serviciile financiare la distanţă – inclusiv banca la domiciliu – şi utilizează poşta electronică şi Internetul. Pentru început, serviciile vor avea un segment-ţintă destul de redus: cei cu venituri medii sau peste

medie şi cu studii superioare, care au un calculator personal şi acces la Internet.

Succesul României ţine de numărului utilizatorilor de Internet şi a posesorilor de PC-uri, care tinde spre valori pozitive, în paralel cu reducerea tarifelor telefonice pentru conexiunile Internet tip dial-up şi cu iniţiativele de reducere a decalajului digital, promovarea avantajelor serviciilor on-line, continuarea şi dezvoltarea procesului informatizării administraţiei publice şi a serviciilor de e-guvernare.

 

[1] MEC a realizat, pentru prima oară repartizarea computerizată pentru candidaţii la liceu şi a publicat în scurt timp rezultatele concursului pe Internet, pe un site special conceput. Succesul se reflectă prin cele peste un milion de accesări ale site-ului într-o perioadă scurtă de timp şi prin timpul redus necesar prelucrării unui volum mare de informaţii – două ore – ceea ce a permis reducerea timpului de aşteptare pentru cei interesaţi