Pin It

În Cartea Albă asupra Guvernanţei Europene, Comisia Europeană defineşte buna guvernanţă(good governance) ca fiind ”modalitatea prin care Uniunea utilizează puterile acordate de către cetăţenii săi şi în folosul acestora” (the White Paper on European Governance concerns the waz in which the Union uses the powers given by its citizens).

La baza bunei guvernanţe, Comisia a apreciat că este necesar să aşeze cinci principii  prin care să consacre trăsăturile sistemului democratic şi ale statului de drept specifice statelor membre UE, dar care sunt valabile pentru toate tipurile de guvernanţă(globală, europeană, naţională, regională sau locală). Cele cinci principii sunt următoarele: transparenţa(deschiderea), responsabilitatea, participarea, eficacitatea şi coerenţa. Transparenta (openess), ca prim principiu , proclamă necesitatea adoptării unei maniere deschise , sincere , de către toate instituţiile în activitatea ce le revine fiecăreia.

Participarea(participation), condiţionează obţinerea unei calităţi şi eficienţe ridicate a politicilor promovate în UE, de asigurarea unei participări cât mai largi , de-a lungul întregului proces, de la elaborare până la implementare şi monitorizare. Ori , după cum se ştie, amploarea participării este condiţionată nu numai de încrederea de care se bucură instituţiile, ci şi de rezultatele finale scontate.

Responsabilitatea (accountability), cel de al treilea principiu, cere delimitarea clară a rolului legislativ, respectiv executiv, pe care îl deţine fiecare instituţie şi, cel mai important aspect, asumarea responsabilităţii pentru tot ce se întâmplă în sfera lor de activitate.

Eficacitatea (effectiveness), revendică faptul că politicile promovate trebuie să asigure eficienţa, să fie oportune, adică să se implementeze acolo unde sunt necesare, pe baza evaluării clare a obiectivelor şi a impactului acestora.

Coerenţa (coherence), solicită asigurarea unei coerenţe ridicate a politicilor promovate şi acţiunilor întreprinse în acest sens. Nevoia de coerenţă este cu atât mai evidentă, cu cât a crescut numărul statelor membre ale UE, fiind notorie sporirea gradului de implicare a autorităţilor locale şi regionale în politicile UE şi nu în ultimul rând, trebuie găsite soluţii adecvate la problemele cauzate de creşterea demografică.