Pin It

Sunt venituri ale bugetelor locale constând în:

  • impozitul pe clădiri, care se datorează de proprietarii de clădiri într-o cotă de 0,2%, pentru clădirile din mediul urban, şi 0,1%, pentru clădirile din mediul rural, calculată asupra valorii impozabile a clădirii. Pentru persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, care nu sunt închiriate altei persoane, impozitul se majorează progresiv;
  • impozitul pe teren, care se stabileşte în funcţie de suprafaţa măsurată în metri pătraţi şi de amplasarea lui în intravilan sau extravilan. Se plăteşte anual în patru rate egale;
  • taxa asupra mijloacelor de transport, care se determină în funcţie de tipul mijlocului de transport în funcţie de capacitatea cilindrică pentru fiecare 500 centimetri cubi ai motorului sau fracţiune din aceasta. Se plăteşte anual în patru rate egale;
  • taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, care se stabileşte de consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, între limitele prevăzute de Codul fiscal. Sunt stabilite pentru eliberarea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire şi altor avize asemănătoare, pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare;
  • taxe pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate;
  • impozitul pe spectacole, care se calculează prin aplicarea unei cote de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare, şi abonamentelor, cuprinsă între 2% şi 5%, în funcţie de tipul de spectacol;
  • taxa hotelieră, care poate fi instituită de consiliul local pentru şederea într-o unitate de cazare. Cota poate fi între 0,5% şi5% din tariful de cazare;

-    alte taxe specifice stabilite de consiliile locale, potrivit reglementărilor legale privind finanţele publice locale.