Pin It

Interesaţi de metodele, tehnicile şi procedurile de MRU sunt: managerii de toate nivelurile ierarhice şi specialiştii departamentului/biroului de specialitate.

Responsabilii cu problemele RU, împreună cu structurile organizaţionale dedi­cate acestor probleme, au o gamă de atribuţii specifice, dintre care sunt de menţionat:

 • recrutarea şi angajarea personalului potrivit cerinţelor şi criteriilor de competenţă predeterminate;
 • elaborarea, în concordanţă cu obiectivele firmei, a programelor de calificare şi perfecţionare;
 • elaborarea matricei stimulentelor salariale, bazate pe evaluarea performanţelor;
 • elaborarea sistemelor de stimulare conexe celui salarial, în corelare cu opţiunile şi orizontul de aşteptare ale salariaţilor;
 • integrarea rapidă a noilor angajaţi;
 • elaborarea programelor de carieră pentru managerii firmei şi pentru persoanele care prezintă aptitudini manageriale.

Profilul specialistului în RU impune un model formativ aparte, în care, alături de o educaţie generală consistentă, este necesară asimilarea de cunoştinţe în domeniul afacerilor, al comportamentului uman şi al legislaţiei specifice.

În plus, pe lângă cunoştinţele manageriale, responsabilul cu RU trebuie să aibă o serie de calităţi personale, de a căror valorificare depinde reuşita sa în profesie şi a organizaţiei, în general, dintre care menţionăm: perseverenţa, răbdarea, înţelegerea faţă de opiniile celorlalţi, capacitatea de a depune efort, apropierea faţă de oameni şi problemele lor, spiritul de lucru în echipă, loialitatea, aptitudinile de negociator şi, nu în ultimul rând, simţul umorului şi entuziasmul pentru munca pe care o desfăşoară.

Realizarea şi acomodarea subsistemului de RU la noile cerinţe ale organizaţiei şi la provocările factorilor externi presupune parcurgerea următoarelor etape:

 • concepţia de bază;
 • proiectarea dimensiunilor esenţiale;
 • construirea subsistemului;
 • optimizarea;
 • întreţinerea;

Principalele domenii de activitate ale departamentului de resurse umane constau, în principal, în:

 • elaborarea coordonatelor de planificare strategică şi a politicilor de personal;
 • asigurarea şi completarea cu personal a companiei;
 • evaluarea performanţelor şi, pe această bază, motivarea complexă a salariaţilor prin pârghii salariale şi stimulente conexe;
 • întreţinerea şi protejarea potenţialului de resurse umane, prin acţiuni formative, managementul carierei, sistemele de securizare a muncii, relaţia cu sindicatele ş. a.