Pin It

În cadrul regimului totalitar apar urmatoarele caracteristici principale:

- Administraţia este complet dependentă de Executiv. Ea ramâne subordonată legii, însă legea rezultă din voinţa unui colegiu guvernamental sau al unui dictator, nu din aceea a reprezentanţilor aleşi ai naţiunii.

- Administraţia îşi pierde caracterul de impartialitate, ea trebuind să servească interesele guvernului, ale dictatorului sau ale partidului care îl susţine.

- Formalităţile de procedură sunt simplificate sau neglijate, dreptul la greva este suspendat, au loc epurări pe criterii politice.

- Totalitarismul antrenează în mod automat centralizarea, colectivităţile fiind administrate de către agenţi numiţi sau desemnaţi prin alte procedee decât sufragiu universal direct.

- Controlul exterior este minor. Slăbeşte controlul presei şi al opiniei publice, în timp ce controlul intern se intensifică, administraţia fiind supusă unei puteri ierarhice foarte puternice. Partidul care-l susţine pe dictator sau guvernul se amesteca în viata administrativă, existând uneori confuzia între funcţiile pe care le au persoanele în partid şi cele din administraţie.