Pin It

Pentru sprijinirea procesului de reformă din administraţia publica, Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice a iniţiat procesul de introducere la nivelul administraţiei centrale, precum şi la nivelul prefecturilor şi consiliilor judeţene a două instrumente inovatoare specifice administraţiilor din ţările dezvoltate: Programele Multianuale de Modernizare (PMM) şi Cadrul de Auto-evaluare a modului de Funcţionare a instituţiilor administraţiei publice (Common Assessment Framework – CAF).

A. Programele Multianuale de Modernizare (cu o durata de 3 ani) sunt definite prin intermediul a trei documente:

- Strategia proprie de modernizare a fiecărei institutii care descrie contextul intern, priorităţile sectoriale identificate, acţiunile de modernizare şi procedurile de implementare, monitorizare şi evaluare;

- Planul de acţiune care cuprinde măsurile preconizate, rezultatele aşteptate, indicatorii de progres, termene de realizare, responsabili şi surse de finanţare;

- Raportul anual de monitorizare prin care se cuantifică realizarea obiectivelor propuse, reprogramarea acţiunilor restante şi introducerea de noi priorităţi în planul de acţiune pentru anul următor.

Implementarea Programelor Multianuale de Modernizare la nivelul ministerelor, prefecturilor si consiliilor judeţene a demarat în luna iulie 2005, odată cu formularea cerinţei adresate autorităţilor publice centrale şi locale pentru elaborarea Strategiilor proprii de accelerare a reformei administraţiei în domeniul de activitate pe care îl administrează.

În cadrul chestionarului aplicat reprezentanţilor Reţelei naţionale de modernizatori au fost înserate două întrebări ce au vizat măsurarea opiniei cu privire la aplicarea şi rezultatele generate de aplicarea acestui instrument. Principalele concluzi sunt formulate, după cum urmează:

- Opinia generală este favorabilă aplicării Programelor Multianuale de Modernizare la nivelul instituţiilor. Trebuie remarcat faptul ca niciun subiect intervievat nu a considerat implementarea Programelor Multianuale de Modernizare ca o simplă activitate birocratică;

- Peste jumatate dintre modernizatori consideră implementarea acestui instrument un factor eficient în procesul de modernizare a administraţiei publice;

- Cealaltă jumatate este şi ea favorabilă aplicării, dar semnalează dificultăţi majore în procesul de aplicare în actualul stadiu al reformei. Dificultăţile majore sunt legate de lipsa unui fond special constituit pentru sprijinirea măsurilor de modernizare cuprinse în cadrul Planurilor de acţiune din cadrul Programelor Multianuale de Modernizare elaborate la nivelul instituţiilor;

- Implementarea Programelor Multianuale de Modernizare au determinat rezultate pozitive în domeniul comunicării şi tehnologiei informaţiei;

B. Cadrul de Auto-evaluare a modului de Funcţionare a instituţiilor administraţiei publice (Common Assessment Framework – CAF) este un instrument de măsurare a performanţelor unei organizaţii, prin stabilirea unei analize-diagnostic. Acest instrument, conceput în anul 2004 de Grupul Inovativ pentru Servicii Publice (IPSG) de la nivelul Comisiei Uniunii Europene, are patru obiective principale: identifică trăsăturile specifice ale organizaţiilor din sectorul public; îmbunătăţirea performanţei organizaţiei; asigurarea unei «punţi de legatură» între diferitele modele utilizate în managementul prin calitate; studierea comparativă a performanţelor (sistemul de benchmarking) între organizaţiile din sectorul public. CAF-ul la a doua generaţie este aplicat la nivelul administraţiilor publice centrale şi locale, dar şi al firmelor private în toate ţările Uniunii Europene. Acest instrument a fost aplicat în faza pilot în cursul anului 2005, la nivelul a nouă direcţii din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor si ANFP. Cu sprijinul Reţelei naţionale de modernizatori s-a dorit extinderea aplicării acestui instrument la nivelul ministerelor, consiliilor judeţene, prefecturilor, precum altor institutii publice interesate.

Pe baza rezultatelor obţinute la nivelul reţelei rezultă ca extinderea aplicării acestui instrument este foarte lentă. Astfel, aproape trei pătrimi din ministere, prefecturi şi consilii judeţene încă nu l-au aplicat în faza pilot.