Pin It

Cantitatea de deseuri municipale generate variaza de la an la an, inregistrandu-se in ultimii 6 ani o tendinta generala de crestere, determinata atat de cresterea consumului populatiei, cat si de cresterea proportiei populatiei deservite de serviciile publice de salubritate in sistem centralizat.
Cantitatea de deseuri municipale generate pe cap de locuitor ilustreaza nivelul de dezvoltare economica a respectivului stat. In mod contrar fata de situatia intalnita in majoritatea statelor dezvoltate din UE, cantitatea de deseuri generata in Romania este in general depozitata, numai un procent de 2% reprezentand deseurile reciclate.
Din totalul cantitatii de deseuri municipale, cea mai mare parte o reprezinta deseurile menajere si asimilabile. Acestea provin din gospodariile populatiei, respectiv de la unitati economice, comerciale, birouri, institutii, unitati sanitare. Compozitia acestora a variat in ultimii ani, ponderea cea mai mare avand-o deseurile biodegradabile; in anul 2004, deseurile biodegradabile au reprezentat cca. 49% din cantitatea totala de deseuri menajere colectate; plasticul si sticla au reprezentat, de asemenea, cantitati importante.

Prognoza de generare a deseurilor municipale s-a realizat pe baza prognozei evolutiei populatiei pe tip de mediu locuit, luand in considerare cresterea consumului de bunuri la populatie; astfel, Planul National de Gestiune a Deseurilor estimeaza o crestere medie de 0,8% pe an a cantitatii de deseuri municipale generate pana in 2013.

In mediul urban, gestionarea deseurilor municipale este realizata in mod organizat, prin intermediul serviciilor proprii specializate ale primariilor sau ale firmelor de salubritate. Proportia populatiei urbane deservite de servicii de salubritate a crescut de la 73% in 1998, la cca. 90% in 2002-2003.
In mediul rural, serviciile organizate de salubritate sunt aproape inexistente, transportul la locurile de depozitare fiind facut in mod individual de catre generatori. Numai o mica parte din populatia din mediul rural este deservita de servicii organizate de salubritate, respectiv comunele din vecinatatea centrelor urbane. In anul 2003, cca. 5% din populatia rurala a fost deservita de servicii de salubritate, in timp ce in anul 2004 acest procent a crescut pana la 6,5%.

Deseurile municipale sunt gestionate in mod diferit, in functie de caracteristicile lor si de cantitatile in care sunt generate.
Din totalul deseurilor municipale, aproximativ 40% reprezinta materiale reciclabile, din care cca. 20% pot fi recuperate, nefiind contaminate. In urma colectarii selective prin proiecte pilot, doar 2% din materiale reciclabile total generate sunt valorificate.
Restul se elimina prin depozitare, pierzandu-se, astfel, mari cantitati de materii prime secundare si resurse energetice.
In ultimii ani, agentii economici privati au demarat actiuni sustinute de colectare a cartonului si PET-urilor. In unele localitati s-au amplasat centre de colectare la care populatia poate depune (cu sau fara remunerare) maculatura, carton, sticle, plastic. In Romania, institutiile din industria sticlei, hartiei si cartonului si maselor plastice sunt autorizate si au inceput sa preia aceste deseuri de la centrele de colectare in vederea reciclarii si/sau valorificarii. In unele orase s-au infiintat s tatii pilotde compostare a deseurilor biodegradabile.

Depozitarea reprezinta principala forma de eliminare a deseurilor municipale.
In 2005, au functionat 251 de depozite de deseuri municipale, din care

 • 18 depozite conforme
 • 234 depozite neconforme

Din cele 18 depozite de deseuri considerate conforme, 11 au fost construite inainte de introducerea in legislatia nationala a normelor europene privind depozitele de deseuri, fiind insa conforme cu acestea din punctul de vedere al constructiei (Constanta, Chiajna, Braila, Piatra Neamt, Sighisoara, Sibiu - Cristian, Ploiesti-Boldesti, Vidra, Glina, Baicoi si Campina-Banesti); acestea nu necesita investitii majore pentru conformare, ci numai pentru imbunatatirea activitatilor de operare si monitorizare, respectiv 3,5 mil. Euro. Celelalte 7 depozite au fost construite in conformitate cu cerintele europene si date in functiune in anii 2003, 2004 si 2005 (Brasov, Buzau-Galbinasi, Arad, Slobozia, Costinesti, Oradea, Craiova).
Costurile de investitii necesare pentru asigurarea conformarii depozitelor municipale existente au fost estimate la 1.775 milioane Euro.

In raport cu statele UE care au ales depozitarea ca principala metoda pentru tratarea deseurilor, in conformitate cu datele EUROSTAT, Romania inregistreaza cel mai scazut procentaj de depozitarea deseurilor municipale in depozite conforme, situatie cauzata de numarul ridicat de depozite neconforme.

Pe parcursul negocierilor pentru capitolul de mediu, Romania s-a angajat sa sisteze depozitarea in 137 de depozite din zona urbana reprezentand cca. 427 ha pana la 16 iulie 2009 si in cele 101 dedepozite de deseuri municipale ramase reprezentand cca. 301 ha, intre 16 iulie 2009 si 16 iulie 2017.

Pe langa depozitele de deseuri municipale din zona urbana, in Romania s-au identificat 2686 spatii de depozitare in zona rurala cu o suprafata de cel mult 1 ha. Inchiderea si ecologizarea depozitelor rurale se vor realiza pana la 16.07.2009, odata cu extinderea serviciilor de colectare a deseurilor si la nivel rural, realizarea sistemului de transport, transfer si deschiderea depozitelor zonale.
Potrivit datelor statistice privind generarea si gospodarirea deseurilor in 2004, au fost depozitate 6,63 milioane tone de deseuri, din care 2,02 milioane tone in depozite conforme. Din cantitatea totala de deseuri municipale depozitate, circa 49% reprezinta deseuri biodegradabile.
In prezent, in Romania nu exista instalatii pentru tratarea termica a deseurilor municipale solide.
Studii recente arata urmatoarele: compozitia si caracteristicile deseurilor menajere in Romania (de exemplu, umiditatea de circa 50 %, continutul substantelor biodegradabile de aproximativ 50% si puterea calorica de mai putin de 8.400 kJ/kg), precum si costurile ridicate pe care le implica aceastametoda de eliminare duc la imposibilitatea, pentru moment, a incinerarii acestui tip de deseuri.

In concordanta cu raportul de tara pentru Romania asupra Evaluarii Strategice a Meidului si Prevenirii Riscurilor, elaborat de Ecolas pentru Comisia Europeana, necesitatile de investitii din sectorul de deseuri solide municipale pentru perioada 2007-2013, in Romania, situeaza tara noastra pe locul trei in raport cu noile State Membre.

Gestionarea deseurilor provenite din constructii si demolari

 


Cantitatea de deseuri provenite din constructii si demolari generata in Romania este relativ scazuta, dar se prognozeaza o crestere, determinata de dezvoltarea economica a tarii. Nu exista inca un sistem adecvat de valorificare a deseurilor din constructii si demolari, ci doar o reutilizare interna in gospodaria proprie sau o comercializare pe o piata nedeclarata. Strategiile regionale de gestiune a deseurilor trebuie sa prezinte solutii care sa vizeze si aceasta categorie de deseuri, avand in vedere ca acestea devin o problema stringenta.

Deseurile de productie


Deseurile de productie sunt reprezentate de deseurile industriale si agricole, inclusiv cele rezultate de la producerea energiei. Organizarea activitatii de gestionare a deseurilor de productie este obligatia generatorului, prin mijloace proprii sau prin contractarea serviciilor unor firme specializate. La momentul actual, exista foarte putine firme care au ca domeniu de activitate gestionarea deseurilor de productie, iar serviciile pe care le ofera acestea sunt limitate atat in ceea ce priveste tipurile de deseuri, cat si capacitatile de lucru.

In cursul anului 2004, cantitatea de deseuri generate de industrie, a fost de 355 milioane tone, din care 326 milioane tone sunt deseuri rezultate din activitatile de extractie, reprezentand 92% din deseurile de productie..
Activitatile economice in cadrul carora s-au produs cele mai mari cantitati de deseuri in anul 2004, cu exceptia industriei extractive, au fost industria energetica, metalurgie si constructii metalice, industria petrochimica, chimica, cauciuc, mase plastice si industria alimentara.

Din cantitatea de deseuri de productie generata, aprox. 30% se recupereaza, restul fiind eliminat prin depozitare sau incinerare. Exista 7 incineratoare pentru deseuri periculoase, aflate in proprietatea a 4 operatori privati, care incinereaza deseuri periculoase provenite din activitatea proprie si 7 cuptoare de ciment autorizate pentru co-incinerarea deseurilor.
Depozitele pentru deseuri de productie care se supun prevederilor Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deseurilor au fost reinventariate la inceputul anului 2004, rezultand un numar total de 169 de depozite care ocupa o suprafata de cca. 3000 ha.

In functie de tipul deseurilor pe care le primesc, aceste depozite se clasifica astfel: 51 depozite pentru deseuri periculoase, 116 depozite pentru deseuri nepericuloase, 2 depozite pentru deseuri inerte.
Din cele 169 depozite inventariate, 15 sunt conforme cu prevederile Directivei 1999/31/CE si vor continua sa functioneze pana la epuizarea capacitatii. Celelalte 154 depozite se vor inchide etapizat, in conformitate cu angajamentele asumate de Romania prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeana.
O parte importanta din deseurile de productie generate (cu exceptia deseurilor din industria extractiva) o reprezinta deseurile din industria energetica, cca. 16 milioane tone in anul 200410.

Exista 20 de centrale electro-termice neconforme, care ard combustibil solid si care utilizeaza hidrotransportul deseurilor generate in haldele proprii de zgura si cenusa. Aceste unitati trebuie sasi modifice tehnica de eliminare a deseurilor in vederea conformarii cu standardele de mediu. In urma negocierilor cu UE s-au obtinut perioade de tranzitie cuprinse intre 2 si 7 ani, pentru conformare cu prevederile legale privind depozitarea deseurilor.

 

Deseuri provenite din activitati medicale

 


Gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale este in prezent reglementata de Ordinul Ministrului Sanatatii si Familiei nr. 219/2002 care aproba Normele tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si Metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date. Potrivit datelor preliminare centralizate de catre Ministerul Sanatatii, cantitatea totala de deseuri medicale generata in anul 2005 a fost de circa 15.490 tone. S-a inregistrat o reducere de aproximativ 12%, comparativ cu anul 2004 (17.553 tone).

Deseurile medicale periculoase sunt eliminate prin: crematorii, incinerari directe, instalatii de
tratare termica.
In prezent aceste deseuri sunt eliminate dupa cum urmeaza:

 • Prin ardere in cele 346 instalatii pentru tratarea termica a deseurilor medicale care
  apartin spitalelor; aceste instalatii nu sunt conforme cu cerintele UE si nu pot fi
  retehnologizate in vederea conformarii; acestea trebuie inchise etapizat pana la
  31.12.2008; din numarul total, 122 de instalatii si-au incetat activitatea la sfarsitul anului
  2005
 • Numai o cantitate mica din deseurile medicale este incinerata alaturi de deseuri
  industriale periculoase, in 4 instalatii de incinerare aflate in proprietatea si operate de
  companii private.

In urma colectarii separate pe tipuri specifice de deseuri periculoase din activitati medicale, s-a estimat ca aprox. 3000 t/an vor fi eliminate prin incinerare, restul cantitatii de deseuri periculoase din activitati medicale va putea fi eliminata prin sterilizare termica.

 

Poluarea siturilor contaminate

 

Are surse diverse, cum ar fi poluarea provenind din activitatile miniere, iazurile de decantare, haldele de steril, depozitele de deseuri neconforme, deseurile si reziduurile anorganice, industria petroliera.
Inventarele anterioare privind poluarea solurilor in Romania (realizate inainte de anul 1989) au aratat ca aproximativ 900.000 ha au fost afectate in mod diferit de diverse tipuri de poluanti.

In general, dupa anul 1989 s-a constatat o reducere a unor tipuri de poluare, datorita fie scaderii cantitatilor de fertilizanti si pesticide aplicate, scaderii emisiei noxelor, fie inchiderii unor unitati industriale si agricole.
In prezent, nu exista o strategie nationala privind toate siturile contaminate, ci doar o baza de date limitata la anumite categorii de situri, asa cum a fost prezentat mai sus. Un inventar complet si o strategie nationala exista doar pentru acele situri afectate de gestionarea necorespunzatoare a deseurilor municipale, miniere, medicale. Celelalte categorii de situri contaminate trebuie, astfel, investigate.

In prezent, este in curs de elaborare un studiu care are ca obiectiv inventarierea siturilor contaminate. Dupa realizarea acestui inventar, se va elabora un plan de actiune pe baza unei evaluari de risc detaliate, in vederea luarii masurilor adecvate pentru inchidere sau reabilitare.

 

Prioritatile politicii Romaniei in anul 2007

in domeniul managementului deseurilor sunt:

 • inchiderea etapizata a depozitelor de deseuri municipale si industriale neconforme si a incineratoarelor spitalicesti si realizarea capacitatii de depozitare a deseurilor periculoase tratate (circa 110.000 tone/an)
 • dezvoltarea retelelor de colectare selectiva si management integrat al deseurilor
  (deseuri de echipamente electrice si electronice, vehicule scoase din uz, ambalaje si deseuri din ambalaje etc.), si pentru indeplinirea tintelor de colectare si reciclare a acestor deseuri.