Pin It

 "Factorii de interes" sunt acele persoane, grupuri de persoane sau instituţii ale căror opinii şi idei ar putea să afecteze rezultatele unui anume proiect.

Această încredere trebuie să se extindă la toţi funcţionarii publici şi la toate instituţiile administrative.

Atunci când vorbim despre reprezentanţii administraţiei, ne referim adesea la colectarea de informaţii de la factorii de interes. Aceştia pot influenţa rezultatul proiectului - îndreptându-l către succes sau eşec - astfel încât este important pentru reprezentanţii administraţiei să înţeleagă cine sunt persoanele interesate şi care este motivaţia lor.

Analiza factorilor de interes reprezintă un plan de selecţie şi evaluare pentru determinarea intereselor care vor fi afectate printr-o decizie a administraţiei publice.

Termenul "factor de interes" sau "persoană interesată" ("stakeholder") este dificil de tradus în limba română. Cea mai frecventă traducere este "grup de interes".În ceea ce priveşte participarea cetăţenească, un factor de interes este acea persoană căreia îi pasă de rezultatul unei decizii specific administraţiei, deoarece acea decizie va afecta direct interesele lui personale

                De exemplu, factorii de interes de un proiect de investiţii pentru extinderea unei conducte de gaze naturale într-o nouă zonă a oraşului pot fi:

 • primarul/consilierii locali - în baza promisiunilor făcute în campania electorală;
 • managerul proiectului respectiv;
 • directorul economic responsabil cu acordurile financiare;
 • băncile sau instituţiile care ar putea să acorde un credit sau care ar putea finanţa proiectul;
 • cetăţenii ce urmează să beneficieze în mod direct de rezultatele proiectului;
 • cetăţenii care nu vor beneficia de acest proiect din diverse motive (nu îşi permit să plătească gazele sau nu locuiesc în zona propusă pentru extinderea reţelei de gaze);
 • furnizorii de materiale de construcţie etc.

Un factor de interes poate fi o persoană (un cetăţean), o instituţie (inclusiv diferitele compartimente ale administraţiei), un grup specific sau o categorie de persoane (tineri, bătrâni, bărbaţi sau femei etc.), un cartier sau chiar întreaga comunitate.

Pentru identificarea factorilor de interes, managerii de proiect ar trebui să pună următoarele întrebări:

·         cine credeţi că va beneficia de acest proiect?

·         cine ar putea să fie afectat negativ de acest proiect?

·         cine ar putea întârzia sau împiedica activităţile proiectului?

·         cine ar putea avea calităţi, bani sau alte resurse care ar putea să susţină activităţile proiectului?

·         cine este responsabil de luarea deciziilor în acest proiect?

Persoanele sunt interesate de un proiect dintr-o multitudine de motive şi au niveluri de influenţă diferite. De exemplu, în cazul unui proiect ce vizează construcţia unei conducte de gaze naturale, o persoană interesată poate fi un ecologist cu un puternic imbold de a sprijini activitatea datorită impactului său pozitiv asupra mediului. O persoană care locuieşte în perimetrul respectiv şi care se opune construcţiei din cauza faptului că gazele naturale i-ar putea ruina propria afacere (comerţul cu lemne de foc) este, de asemenea, o persoană interesată.

Managerii trebuie să ştie care sunt persoanele sau grupurile interesate în orice fel de proiect ori de unele din activităţile acestuia şi care sunt interesele lor particulare. Astfel, în deplină cunoştinţă de cauză, managerii vor fi capabili să conlucreze cu persoane interesate într-un mod adecvat.

Factorii de interes se pot opune proiectului. În acest caz, managerii proiectului pot face compromisuri cu factorii de interes în măsura în care îşi doresc să le să câştige sprijinul şi să permită continuarea proiectului.

Managerii unui proiect trebuie să înţeleagă cauzele şi dimensiunea "opoziţiei", ca şi motivaţia acesteia. Câteodată, astfel de persoane interesate sunt negativiste pentru că nu deţin suficiente informaţii. Ei pot deveni susţinători ai proiectului dacă sunt integraţi în proces şi se arată respect pentru punctele lor de vedere, informându-i şi implicându-i în rezolvarea problemei.

 

Pentru multe dintre activităţile angajate de către administraţia locală, în special cele care implică servicii către populaţie, un factor de interes esenţial este clientul - cel care plăteşte pentru serviciile furnizate. În economia de piaţă - ca şi în democraţie - clientul este cel care deţine puterea câştigului său ori a voturilor pentru aceia care furnizează servicii. Clienţii pot fi, în final, în favoarea administraţiei sau împotriva ei.

 

Analiza factorilor de interes reprezintă o metodă de identificare şi evaluare a importanţei pe care o au  persoanele, grupurile de persoane şi instituţiile care ar putea afecta semnificativ succesul unui proiect.

 

Obiectivele analizei factorilor de interes sunt:

 • identificarea persoanelor, grupurilor de persoane şi instituţiilor ce vor influenţa (pozitiv sau negativ) proiectul;
 • anticiparea tipului de influenţă pe care fiecare din aceste persoane, grupuri sau instituţii o pot avea asupra proiectului;
 • dezvoltarea unor strategii ce vor permite obţinerea unui sprijin cât mai ridicat din partea susţinătorilor proiectului şi reducerea la minimum a obstacolelor ce stau în calea acestuia.

Este important ca administraţiile locale să fie conştiente de factorii de interes într-o anumită situaţie şi să dezvolte strategii pentru o bună colaborare cu aceştia. Analiza trebuie să fie primul pas înaintea diseminării informaţiilor cu privire la un anume proiect şi trebuie să fie un proces continuu, întrucât factorii de interes de aceste activităţi pot realiza, în timp, schimbări de atitudine în funcţie de etapele în care se găseşte proiectul.

Este important ca administraţiile locale să fie conştiente de factorii de interes într-o anumită situaţie şi să dezvolte strategii pentru o bună colaborare cu aceştia. Analiza trebuie să fie primul pas înaintea diseminării informaţiilor cu privire la un anume proiect şi trebuie să fie un proces continuu, întrucât factorii de interes de aceste activităţi pot realiza, în timp, schimbări de atitudine în funcţie de etapele în care se găseşte proiectul.

 

Matricea pentru analiza factorilor de interes este un instrument ce urmăreşte determinarea:

 • listei persoanelor/grupurilor/instituţiilor interesate;
 • rolurilor acestora în activităţile analizate;
 • impactului proiectului asupra factorilor de interes;
 • influenţei factorilor de interes în proiect.

Odată ce au fost identificaţi factorii de interes într-un proiect, ca şi interesele lor, pe modelul unei matrice de analiză, ei pot fi invitaţi să participe la interviuri, sesiuni de brainstorming, interviuri tip focus grup şi sondaje de opinie, astfel încât ideile şi opiniile lor să fie integrate în procesul de planificare.

Chiar dacă aceştia se opun unei activităţi specifice, ei pot fi recâştigaţi dacă sunt implicaţi în procesul decizional ori de schiţare a proiectului şi dacă li se oferă posibilitatea să-şi exprime preocupările pentru proiect, ca de exemplu într-o sesiune de brainstorming cu managerii proiectului. Implicarea lor poate să dea un sens de apartenenţă la procesul de luare a deciziilor, ceea ce conduce de multe ori la obţinerea sprijinului public, sau măcar la neutralitate.