Pin It

Reflecţiile şi chiar reglementările juridice şi rolul lor în domeniul urbanismului sunt deosebit de vechi.

Aristotel, Platon ("Legile", cartea V) ori Vitruviu ("Cele l0 cărţi de arhitectură") au făcut, de pildă, referiri la această problematică.

In antichitate, au fost elaborate numeroase reglementări în privinţa construcţiilor. Regulamentul oraşului Pergam obliga, de exemplu, constructorii să respecte mai multe norme de igienă şi securitate. In caz de nerespectare a acestora, autorităţile municipale puteau interveni pentru a sancţiona ilegalităţile şi a efectua, pe cheltuiala contravenientului, conformarea construcţiilor cu regulile publice stabilite. In Roma antică, se constată existenţa servituţilor de înălţime, de perspectivă, de aliniere, de distanţă între clădiri, de vedere şi de estetică. Dreptul roman asimilase deja unele aspecte ale speculaţiei funciare, interzicând orice demolare totală sau parţială a cărei cauză unică ar fi fost specula.

Până la cel de-al doilea război mondial, dreptul urbanismului a prezentat două caracteristici dominante. Pe de o parte, un volum deosebit de redus al reglementărilor, o existenţă sumară şi dispersată, iar, pe de alta, o întârziere în asimilarea, adaptarea şi exprimarea cerinţelor specifice acestui domeniu.

Reglementarea juridică era pregătită mai ales pentru a preveni decât pentru a repara situaţii necunoscute până atunci.

După cea de-a doua conflagraţie mondială, reconstrucţia, urmată de creşterea urbană explozivă au impus necesitatea unei politici în domeniul urbanismului, adoptate de noile circumstanţe şi dispunând de un aparat juridic corespunzător.

Aceasta tendinţă s-a manifestat la nivelul reglementărilor prin multiplicarea şi diversificarea fără precedent a acestora.

Adesea, mai ales în ţările occidentale, s-au creat ansambluri de reglementări în materie, sofisticate dar greu de aplicat.

Astfel, dreptul urbanismului s-a constituit mai întâi pentru a însoţi proiectul de stăpânire a creşterii urbane, apoi de amenajare a spaţiului. El s-a dezvoltat, iar instrumentele sale s-au perfecţionat pentru atingerea acestor obiective.