Pin It

Interviul reprezintă o modalitate simplă şi rapidă de a afla opiniile unor grupuri de interes diferite într-o situaţie dată, corespunzătoare unui program sau unei politici. Interviul reprezintă o tehnică importantă utilizată în culegerea de informaţii care fundamentează o decizie.

 

Avantajele interviurilor

 

Þ    se pot realiza imediat, utilizându-se resurse de personal existente;

Þ    pot fi realizate faţă în faţă sau la telefon, în funcţie de numărul de interviuri necesare şi de timpul disponibil;

Þ    sunt flexibile şi nu sunt limitate la un set de întrebări date, astfel încât cel care intervievează să exploateze motivaţia şi cauzele care au contribuit la formarea unui punct de vedere şi a opiniei grupurilor de interes;

Þ    permit celui care intervievează să analizeze dimensiunea punctelor de vedere ale grupurilor de interes;

Þ    nu necesită o pregătire / instruire specială.

Dezavantajele interviurilor

 

Þ    pot consuma destul de mult timp, în special interviurile care se realizează faţă în faţă;

Þ    nu sunt capabile să producă rezultate cantitative, aşa cum este cazul sondajelor de opinie;

Þ    pot determina rezultate diferite pentru persoane diferite care intervievează, datorită nuanţelor apărute în timpul interviurilor, stilului personal al celui care le realizează, nivelului de detaliu abordat şi interacţiunii între indivizi.

 

Dacă sunt necesare informaţii mai precise şi de la un număr mai mare de cetăţeni, sunt disponibile alte instrumente şi tehnici. Interviurile reprezintă, totuşi, o metodă bună pentru iniţierea unui sistem de culegere de informaţii.