Pin It

Pentru acelaşi imobil se pot elibera mai multe certificate de urbanism, mai multor solicitanţi cu interese identice sau diferite.

Pentru imobilele cu destinaţie specială, certificatele de urbanism se eliberează solicitanţilor care prezintă dovada dreptului asupra acestor imobile.

Valabilitatea certificatului de urbanism se stabileşte de către emitent, într-un interval de 3 - 24 luni de la data emiterii sale, în funcţie de caracteristicile urbane ale zonei în care se află imobilul, în perioada de valabilitate toate certificatele de urbanism emise au aceeaşi putere, indiferent de emitent.

Prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism se poate face de către emi­tent, Ia cererea titularului, pe o perioadă de timp de maximum 12 luni.

In anumite situaţii, datorită complexităţii lucrărilor ce se vor efectua sau poziţiei terenului în ansamblul localităţii şi teritoriului, emitentul certificatului de urbanism poate aprecia ca necesară completarea documentaţiei pentru eliberarea autorizaţiei de construire cu diferite avize şi studii de specialitate.

In cazul în care lucrările intenţionate sau amplasamentul acestora conduc la o situaţie cu un grad ridicat de complexitate, autorităţile administraţiei publice locale pot solicita, prin certificatul de urbanism, instituirea unui concurs pentru proiectarea acestora, a cărei organizare se face prin grija acestor autorităţi.In asemenea situaţii, pentru fundamentarea avizului Comisiei locale pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, prin certificatul de urbanism se poate impune consultarea publică asupra proiectului privind problemele de amplasare, aspectele funcţionale sau estetice.

Ceea ce este caracteristic pentru certificatele de urbanism este faptul ca funcţiunea lor principală este aceea de a furniza o informaţie  cât  mai  completă  asupra regulilor de  urbanism aplicabile   unui   imobil   dat.   Din  punct   de   vedere   juridic certificatul de urbanism are valoarea unui aviz care în anumite condiţii produce efecte obligatorii. Dacă este pozitiv certificatul de urbanism constituie un fel de preautorizare. El are rolul important de a garanta destinatarului său că, pe parcursul unei anumite perioade, nu i se vor putea opune modificări care să afecteze regulile pe care certificatul le cuprinde. Dimpotrivă refuzul   său   în   sensul   regulilor   cuprinse   face   imposibilă eliberarea autorizaţiilor de construire