Pin It

Adunarea Regiunilor Europene(A.R.E.)

Creata in 1985, Adunarea Regiunilor Europene (ARE) este o retea independenta a regiunilor europene si cea mai mare organizatie de cooperare interregionala din Europa largita. Reprezinta peste 250 de regiuni din 31 de tari si 13 organizatii internationale.

   ARE este purtatorul de cuvant la nivel politic al regiunilor si partenerul cheie al institutiilor europene si internationale in ceea ce privesc problemele esentiale de competenta regionala. Organizatia promoveaza diversitatea regiunilor si o transpune in practica. Incurajeaza principiul subsidiaritatii si structuri regionale democratice. Ofera posibilitatea regiunilor de a fi legatura esentiala intre Europa si cetatenii sai.

 Obiective:

-        promovarea conceptului de democratie regionala si de subsidiaritate in Europa;

-        promovarea si apararea intereselor guvernelor si autoritatilor regionale (locale) la nivel national, european si international;

-        promovarea excelentei si dezvoltarea unui leadership in cadrul guvernantei regionale;

-        sustinerea cooperarii regionale in Europa;

-        promovarea diversitatii regionale in Europa;

-        dezvoltarea capacitatii regiunilor in a face Europa accesibila cetatenilor sai.

      

   Structuri de conducere a ARE

   ARE este condusa prin intermediul urmatoarelor structuri:

 1. Adunarea Generala – consta in reprezentativitatea regiunilor membre ARE. Aceasta decide asupra strategiei politice a ARE, voteaza bugetul, decide in ce priveste crearea de comisii sau delegarea unor misiuni, ratifica acceptarea membrilor si decide asupra excluderii si a tipului de statut de membru. Alege presedintele ARE, membrii Biroului si Secretarul General. 

2.Biroul – intre doua adunari generale Biroul ia toate deciziile necesare pentru buna desfasurare a activitatilor din perioada dintre doua adunari generale si coordoneaza activitatea diferitelor comisii. Se intruneste de cel putin doua ori pe an. Membrii lui sunt alesi de catre Adunarea Generala, dupa nominalizarea acestora de catre regiunile membre, si include cel putin un reprezentant regional din fiecare tara reprezentata in ARE. Membrii Biroului sunt alesi pe o perioada de 2 ani.

3.Prezidiu – Prezidiul este alcatuit din presedintele ARE, cei doi vicepresedinti si presedintii fiecarei comisii. In perioada dintre intalnirile Biroului, si prin delegare, Prezidiul se poate intruni si poate lua decizii care sunt dupa aceea depuse la urmatoarea intalnire a Biroului.

Dl. Riccardo Illy, Presedintele Regiunii Friuli-Venezia Giulia, este Presedintele ARE.

 

      Structura comisiilor ARE

     Incepand din 2007 ARE introduce o noua structura a comisiilor:

a)Comisia 1 (Economie şi Dezvoltare Regională)

-dezvoltarea Economică Regională, Ocuparea Forţei de Muncă şi Societate Informală, Mediu, Energie, Dezvoltare Rurală / Agricultură şi Infrastructură, Turism.

b)Comisia 2 (Politici Sociale şi Sănătate Publică)

-politici Sociale, Oportunităţi Egale, Demografie, Sănătate Publică şi Gestiunea Situaţiilor de Urgenţă

c)Comisia 3 (Cultură şi Învăţământ)

-cultură, Educaţie, Tineret, Media, Cooperări Internaţionale şi Interregionale

    Birou

(a) Comisia Permanentă pentru Afaceri Instituţionale;

(b) Comisia Permanentă pentru Monitorizare şi Evaluare.

 

Prioritatile cheie ARE pentru perioada 2007-2012 sunt

(a) Promovarea modernizarii si internationalizarii guvernarilor regionale;  

 1. b) Promovarea inovatiei, cresterii economice si a crearii de noi locuri de munca in regiunile Europei;

 (c) Preocupari in ce priveste provocarile schimbarilor demografice, a migratiilor a sanatatii si a excluziunii sociale;

 (d) Asigurarea unei dezvoltari durabile si combaterea degradarii mediului;

 (e) Dezvoltarea democratiei prin diversitate, si promovarea diversitatii culturii, media si educatiei;   

 (f) Crearea unui mediu sigur pentru cetateni.

 

     

 

 

 

   Programe ARE

   ARE deruleaza patru programe de baza, pe care le va dezvolta pe mai departe pe parcursul urmatorilor cinci ani:

  Scoala de Vara - este un forum anual cu o durata de o saptamana dedicat schimbului de experiente intre functionarii si politicienii regionali din Europa. Aceasta faciliteaza un schimb de experienta si de bune practice intre regiuni pe teme de interes comun si furnizeaza o oportunitate pentru reprezentantii regionali sa construiasca retele cu omologii lor de pe tot cuprinsul Europei.

Scoala de Vara pentru Tineri – aduna laolalta tineri cu varste cuprinse intre 18 si 24 de ani din intreaga Europa pentru a face schimburi de experiente pe tematici de interes comun si pentru a imbunatati propriile abilitati in a contribui pozitiv la politicile regionale. Scoala de Vara pentru Tineri se desfasoara in paralel cu Scoala de Vara (generala), furnizand o buna oportunitate pentru participantii celor doua Scoli de Vara sa faca schimb de experiente intre ei.

  Eurodyssey – acest program ofera tinerilor cu varsta cuprinsa intre 18 – 30 de ani oportunitatea de a dobandi experiente de lucru cu adevarat profesionale si europene intr-un stagiu de trei pana la sapte luni petrecut intr-o tara straina si in acelasi timp se pot imbunatati si cunostintele de limba straina.

  Centurio – programul Centurio a ARE permite un schimb de experienta si bune practici intre regiunile membre ARE in domeniul (i) turismului de calitate durabila, (ii) a protectiei mediului si (iii) a dezvoltarii economice durabile. Pentru perioada 2007 – 2012, ARE va depune o cerere pentru continuarea finantarii programului din partea Uniunii Europene, pentru a dezvolta in continuare aceasta retea.

 

  Proiecte de viitor

 1. Institutul de Formare Regional European (ERTI)
 2. Platforma de Schimb de Cunostinte (KEP)
 3. Centru pentru Excelenta Regionala (CRE)
 4. Unitatea ARE de Dezvoltare a Afacerilor (BDU)
 5. Unitati de Management al Proiectelor Regionale

 

STATUTUL ANSAMBLULUI REGIUNILOR EUROPENE (ARE)   

  Adoptat de Adunarea Generala Constitutiva la 14 iunie 1985 si revizuit cu ocazia Adunarilor

Generale Extraordinare din 21 noiembrie 1987, 28 noiembrie 1989, 5 decembrie 1990, 5 februarie

1992, 3 iulie 1992, 2 decembrie 1993, 1 decembrie 1994, 4 decembrie 1996 si 7 decembrie 2000.

CAPITOLUL I

 

   SCOPURI SI OBIECTIVE

Scopul Ansamblului Regiunilor Europene (ARE) este de a actiona ca voce politica a

regiunilor europene, avand urmatoarele obiective:

 1. De a organiza si dezvolta dialogul, consultanta si cooperarea intre toate regiunile europene, respectand prevederile Constitutiilor, legilor si reglementarilor, si tratatele in vigoare din state, respectand si promovand pluralitatea culturala din Europa;
 2. De a promova regionalizarea in Europa si de a incuraja aplicarea principiilor subsidiaritatii si complementaritatii la n ivel local, regional, national si la cel al Institutiilor Europene;
 3. De a promova participarea institutionala a regiunilor la procesul decizional prinintarirea rolului lor activ in constructia Europei, in special in lucrarile Consiliului Europei, ale Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa si ale Uniunii Europene;
 4. De a coopera cu asociatii europene reprezentante ale autoritatilor locale;
 5. De a coopera si sprijini activitatile desfasurate in cadrul Asociatiilor Interregionalemembre si organizatiilor care in timp ar putea deveni membri ARE;
 6. De a-si desfasura propriile programe sau de a participa la programe organizate de alte regiuni cu scopul de a realiza sau urmari realizarea obiectivelor sale.

 

CAPITOLUL II

 

 1. CALITATEA DE MEMBRU SI MODALITATILE DE RETRAGERE

   Pot deveni membri ai Asociatiei:

 1. a) In calitate de membri cu drepturi depline, regiunile statelor membre ale Consiliului

Europei precum si alte regiuni europene cu conditia ca ele sa respecte principiile

de baza fundamentale ale Consiliului Europei.

Grupuri de regiuni dintr-un stat pot de asemenea deveni membri deplini, cu

conditia ca toti membrii acestui grup sunt membri individuali ARE.

 1. b) In calitate de membri consultativi: Asociatiile Interregionale ale Regiunilor

Europene;

 1. c) In calitate de observatori: Organizatii finantatoare sau alti doritori, entitati

teritoriale care sunt in proces de regionalizare, regiuni individuale sau asociatii

regionale, regiuni non-europene sau asociatii din regiuni sau state europene care

doresc, pe o perioada limitata.

 1. d) Detaliile sunt stabilite prin Regulile de Procedura.

   Termenul de "Regiune" se refera in general la autoritatile locale aflate pe nivelul imediat urmator guvernelor centrale, cu putere politica de reprezentare asigurata de un organism regional ales.

 Un astfel de teritoriu poate fi reprezentat direct in cadrul ARE printr-o singura entitate.

   Biroul decide acceptarea noilor membri.

  In hotararea sa, Biroul trebuie sa tina cont, asa cum se cuvine, de particularitatile interne ale fiecarui stat, in conformitate cu masurile stabilite in paragraful 2 al acestui articol.

   Adunarea Generala decide, la propunerea Biroului, daca unei regiuni, grup de regiuni dintr-un stat sau unei asociatii interregionale i se va retrage calitatea de membru, precum si asupra tipului de calitate de membru pe care o va detine.

 Adunarea Generala ratifica decizia Biroului cu privire la acceptarea unui nou membru.

In perioada de asteptare a ratificarii de catre Adunarea Generala, regiunile, grupurilen de regiuni dintr-un stat sau asociatiile regionale candidate pot participa la activitatile ARE in calitate de observatori.

  Orice membru al Ansamblului Regiunilor Europene se poate retrage printr-o notificare a deciziei sale adresata presedintelui ARE in urmatoarele 6 luni de la Adunarea Generala, prin scrisoare semnata de conducerea autoritatii executive regionale, inregistrata si expediata cu confirmare de primire. Notificarea va produce efecte la sfarsitul anului financiar curent sau la sfarsitul anului financiar urmator, daca notificarea este primita in primele trei luni de la Adunarea Generala.

 

 1. OBLIGATII

Calitatea de membru al Asociatiei este garantata de plata anuala a contizatiei.

Aceasta contributie trebuie platita direct de membri catre ARE.

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL III

 

  A.ADUNAREA GENERALA

   Adunarea Generala reuneste cei mai de seama reprezentanti din partea membrilor, asa cum se specifica in art. 2 al prezentului Statut. Fiecare Regiune este responsabila pentru componenta delegatiei sale.

  Orice membru are maximum 2 locuri in cadrul Adunarii Generale. Delegatii care participa la Adunarea Generala trebuie sa fie membri ai unui Guvern sau Adunari regionale sau reprezentanti cu mandat politic.

  Orice membru deplin ARE, asa cum se specifica in art. 2.1a din prezentul Statutul, dupa plata cotizatiei de membru pentru anul calendaristic trecut sau prezent, are dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale.

   Adunarea Generala se reuneste cel putin o data pe an la solicitatarea Biroului. Daca Biroul sau un sfert din membrii deplini solicita, presedintele este obligat sa convoace o Adunare Generala Extraordinara. Detaliile sunt stabilite in Regulile de procedura.

   Adunarea Generala, in prezenta a cel putin o treime din membrii deplini, asa cum se specifica in art. 2.1a din prezentul Statut, cu majoritate simpla, se descarca de gestiunea anului anterior, stabileste normele pentru anul curent si aproba, la sugestia Biroului, proiectul de buget pentru urmatorul an.

   Adunarea Generala poate lua decizii din proprie initiativa.

   Adunarea Generala discuta si adopta rapoarte Presedintelui, Biroului, presedintilor Comisiilor si presedintiilor altor organe ARE, cu majoritate simpla si in prezenta a cel putin un sfert din membrii deplini.

Adunarea Generala ratifica deciziile Biroului cu privire la primirea noilor membri.

    Adunarea Generala decide, la propunerea Biroului, cu majoritate simpla si in prezenta a cel putin un sfert din membrii cu drepturi depline:

- retragerea calitatii de membru si de asemenea decide calitatea de membru pe care o vor detine,

- decide asupra crearii sau desfiintarii Comisiilor;

- decide asupra rapoartelor anuale a presedintilor de Comisii, in conformitate cu articolul 8 si, de asemenea, asupra programelor de lucru;

- decide asupra rezolutiilor cu privire la strategia politica ARE;

- decide asupra adoptarii si modificarii Regulilor de procedura.

    Adunarea Generala alege in primul tur cu majoritate absoluta a membrilor deplini ARE, separat, pentru un mandat de 2 ani, Presedintele, pe cei doi Vicepresedinti si pe Vicepresedintele Trezorier. Daca sunt necesare o doua sau o a treia runda suplimentara, majoritatea necesara este o treime din membrii cu drepturi depline ARE. Ei pot fi realesi imediat pentru un al doilea mandat.

   Adunarea Generala alege de comun acord, la sugestia regiunilor din diferite state reprezentate in cadrul ARE ceilalti membri ai Biroului pentru un mandat de 2 ani.

Acestia pot fi realesi imediat pentru un al doilea mandat. La propunerea regiunilor dintr-un stat, ei pot indeplini si un al treilea mandat.

   Doar membrii unei forme de guvernamant regional sau ansamblu pot fi alesi.

   Secretarul General este ales de Adunarea Generala la propunerea Biroului.

   Adunarea Generala initiaza studii, adopta recomandari si studiaza proiecte de cooperare regionala in domeniul politic, economic, social, cultural, educational, al sanatatii si in alte domenii pe care le considera necesare.

   In cadrul Adunarii Generale trebuie sa se intocmeasca procese-verbale in care sa se consemneze discutiile purtate. Acestea trebuie semnate de Presedinte si introduse intr-un registru pastrat in acest scop.

 

B.BIROUL

   Biroul constituie organul executiv al ARE. El reprezinta interesele membrilor ARE, implementeaza deciziile membrilor ARE si ia deciziile in perioada dintre Adunarile Generale.

   Biroul:

 1. coordoneaza activitatile intreprinse de comisii si de alte organe subsidiare;
 2. face recomandari la Adunarea Generala cu privire la infiintarea sau desfiintarea Comisiilor si decide asupra crearii ad-hoc a unor grupuri de lucru care sa le sprijine in activitatile lor;
 3. pregateste decizii pentru conventii, declaratiile si hotararile care sunt prezentate Adunarii Generale;
 4. initiaza si pregateste studii si rapoarte cu privire la teme care fac referire la obiectivele ARE si, daca e necesar, transmite recomandarile sale Adunarii Generale;
 5. poate organiza o Conferinta Generala pentru a delibera asupra subiectelor de interes general;
 6. coopereaza cu organizatiile internationale, interregionale, regionale si municipale in cazul in care acestea se ocupa de probleme care tin de competenta ARE.

    Biroul, in stransa colaborare cu Secretariatul General, este responsabil de pregatirea

deciziilor ce urmeaza a fi prezentate Adunarii Generale; organizeaza si coordoneaza activitatile Adunarii Generale si a celorlalte organe ARE.

    Biroul ia decizii prin vot cu majoritate simpla a membrilor cu drepturi depline prezenti.

In cazul in care exista egalitate de voturi pro si contra, presedintele are votul decisiv.

    Biroul este format din Presedinte, cei doi Vicepresedinti si alti Vicepresedinti, incluzand trezorierul si alti membri.

 Presedintii Comisiilor sunt automat Vicepresedinti ARE.

 Presedintii Comitetului Regiunilor (CoR), Congresului Autoritatilor Locale si Regionale din Europa (CLRAE) si Camerei Regiunilor din CLRAE si ai organizatiilor interregionale membre sunt automat invitati la intalnirile Biroului si ale Adunarii Generale, precum si membrii ARE care detin cele mai inalte pozitii in cadrul CoR, CLRAE si Camerei Regiunilor din CLRAE.

Fostii presedinti ARE, care au detinut doua mandate, sunt de asemenea membri ai Biroului, pe baze strict personale si total independent de nationalitate. Ei raman membri ai Biroului atat timp cat detin un mandat regional in tara lor.

 ARE incurajeaza regiunile sa aplice principiul egalitatii intre barbati si femei in ceea ce priveste reprezentarea in Birou, in vederea obtinerii unei compozitii echilibrate.

 Biroul cuprinde cel putin un reprezentant regional din fiecare stat reprezentat in cadrul ARE. Compunerea Biroului trebuie sa fie proportional ajustata cu regiunile. Numarul locurilor per stat reprezentat in cadrul ARE se calculeaza tinand cont de numarul locuitorilor statului si de numarul regiunilor membre ARE din fiecare stat in comparatie cu numarul regiunilor membre existente.    Aceasta metoda de calcul apare intr-un document realizat de Birou si supus aprobarii Adunarii Generala inainte de alegeri.

Acest document este actualizat o data la 2 ani pentru a se tine cont de evolutia numarului regiunilor membre.

In caz de absenta, membrii Biroului pot nominaliza (formal) un supleant care sa ii inlocuiasca, sa se exprime si sa voteze in numele lor, acest lucru putand fi facut pentru perioada mandatului.

    Cand un membru al Biroului isi pierde mandatul politic se organizeaza o realegere. In perioada interimatului, inlocuitorul sau succesorul sau la mandatul regional poate sa ii ia locul in cadrul Biroului.

    Biroul se intalneste de cel putin 2 ori pe an.

    Biroul poate incredinta mandate precise, pe perioade limitate, unor surse externe in

vederea indeplinirii obiectivelor pe care le-a specificat Biroul.

Aceste surse trebuie sa-si fi dovedit competentele si sa fie bine cunoscute in domeniul obiectivului desemnat.

    Presedintele si Vicepresedintii constituie Prezidiul. Pe perioada interimatului dintre intalnirile Biroului si prin delegare, Prezidiul este autorizat sa se intalneasca si sa ia decizii in conformitate cu obiectivele statutare ale Asociatiei sau pentru facilitarea desfasurarii activitatilor.

Deciziile luate in acest sens sunt supuse aprobarii Biroului la urmatoarele intalniri.

 

C.PRESEDINTELE

    Presedintele este reprezentantul suprem ARE, el/ea reprezinta Asociatia in toate relatiile externe. El/ea conduce intalnirile organelor ARE si detine puterea de a lua orice decizie necesara cu privire la implementarea hotararilor acestora.

In calitate de reprezentant ARE, Presedintele este automat competent sa reprezinte ARE in justitie, in nume propriu si personal. In orice caz, el/ea isi poate delega capacitatea de actiune in justitie unui reprezentant ales, printr-o procura semnata si datata.

    Presedintele, de comun acord cu Biroul, poate delega anumite indatoriri Vicepresedintilor. Vicepresedintii il reprezinta pe Presedinte. In cazul in care Presedintele isi pierde mandatul regional, unul dintre Vicepresedinti il va substitui pana la sfarsitul mandatului in curs, daca nu cumva pe perioada interimatului, o Adunare Generala Extraordinara este convocata in acest scop.

   

 D.VICEPRESEDINTII

 Unul dintre Vicepresedinti va tine locul Presedintelui in caz de concediu, absenta sau boala.

    

  E.COMISIILE

  Comisiile sunt deschise tuturor membrilor ARE.

  La solicitarea Biroului, Adunarea Generala decide alcatuirea si competentele Comisiilor, si daca este necesar, desfiintarea lor.

   Fiecare Comisie este condusa de un presedinte.

 Presedintii Comisiilor sunt alesi de Birou, la propunerea Comisiei in cauza, care poate nominaliza mai multi candidati.

 Presedintii nominalizati ai Comisiilor devin automat Vicepresedinti ARE. Nationalitatea Presedintilor Comisiilor nu se ia in considerare atunci cand se calculeaza numarul de locuri per tara in Birou.

 Sarcina lor este aceea de a pregati actiuni si puncte de vedere si sa desfasoare programe specifice ARE.

Biroul sau Adunarea Generala decid asupra recomandarilor Comisiilor.

  Detaliile sunt stabilite in Regulile de procedura.

 

    F.TREZORIERUL

 Trezorierul este responsabil pentru administrarea finantelor. Mai exact, el/ea este insarcinat cu manegementul bunurilor si supervizarea conturilor pe care trebuie sa le raporteze Biroului si Adunarii Generale.

Presedintele este totusi principalul responsabil.

 

   G.SECRETARUL GENERAL

   Secretarul General este ales de Adunarea Generala la propunerea Biroului. La propunerea inaintata de Birou, Adunarea Generala il poate demite cu o majoritate de doua treimi din voturile membrilor prezenti.

Mandatul sau este de 5 ani. Secretarul General isi poate da demisia cu respectarea unei perioade de preaviz de 6 luni.

  Secretarul General este conducatorul Secretariatului General si este responsabil pentru desfasurarea activitatilor ARE. El/ea organizeaza intrunirile ARE si asigura desfasurarea activitatii de zi cu zi. In acest cadru, el/ea reprezinta ARE in toate relatiile externe. El/ea prezinta un raport anual Adunarii Generale.

  Secretarul General are dreptul sa ia parte la toate intrunirile autoritatilor ARE. El/ea nu are drept de vot.

  Atributiile Secretarului General sunt exercitate in cadrul mandatului atribuit si nu sunt de natura raporturilor salariale. Mandatul va face obiectul unei remunerari fixate printr-un contract stabilit intre Secretarul General si Presedintia ARE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV

 1. FINANTE

   Anul financiar ARE corespunde anului calendaristic. O declaratie estimativa si o balanta contabila anuala sunt intocmite in fiecare an financiar.

 Resursele financiare ale ARE sunt urmatoarele:

- cotizatiile membrilor in conformitate cu art. 3,

- granturi de la institutii publice si private,

- venituri din propriile activitati,

- venituri generate de propriile bunuri,

- toate resursele autorizate de lege.

   ARE isi indeplineste obligatiile financiare prin intermediul mijloacelor proprii. Membrii deplini ARE sunt de asemenea solidar responsabili in privinta obligatiilor asumate in cadrul ARE.

   Valoarea cotizatiei anuale este stabilita in fiecare an prin buget.

  

 1. REGULI DE PROCEDURA

La propunerea Presedintelui, Biroul adopta Regulile de procedura, care in cadrul Statutului specifica regulile si procedurile pentru votare. Textul Regulilor de procedura adoptat de Birou este supus ratificarii Adunarii Generale urmatoare. Regulile de procedura pot fi modificate folosind aceleasi proceduri.

   

 1. MODIFICAREA STATUTULUI

   Acest Statut nu poate fi modificat decat in cadrul unei Adunari Generale extraordinare.

In acest caz, ordinea de zi a reuniunii trebuie sa mentioneze acest lucru in mod expres.

   Deciziile de modificare a Statutului nu pot fi luate decat cu o majoritate de voturi a membrilor cu drepturi depline ai ARE.

   

 1. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

   Dizolvarea Asociatie nu poate fi decisa decat de o Adunare Generala extraordinara.

 Aceasta Adunare trebuie sa numeasca un lichidator. Lichidatorul poate, cu autorizarea Adunarii Generale, sa transfere toate posesiile, drepturile si obligatiile, activul si pasivul Asociatiei dizolvate altui organ avand aceleasi obiective.

   Dizolvarea Asociatiei sau retragerea unui membru nu implica restituirea contributiilor

platite de membri.

 

  E.SEDIUL SI BAZA LEGALA

   Ansamblul Regiunilor Europene are urmatorul sediu: Immeuble Europe, 20 Place des Halles, 67000, Strasbourg. Sediul poate fi schimbat la decizia Biroului, dupa aprobarea Adunarii Generale.

   Ansamblul Regiunilor Europene se conformeaza sectiunilor 21-79 din Codul Civil Local (Cod Civil Alsacien-Mosellan) si acestui Statut. Este inregistrat in registrul asociatiilor la Tribunalul Strabourg.

Asociatia insarcineaza Presedintele sa efectueze formalitatile de declaratie si publicare precrise si in special inregistrarea in Registrul Asociatiilor. In acest scop, Presedintelui ii sunt conferite puteri depline.