Pin It

Întregul proces bugetar şi cu deosebire execuţia bugetului implică exercitarea controlului, începând cu verificarea realităţii informaţiilor folosite în fundamentarea prevederilor înscrise în proiectul de buget şi încheind cu asigurarea veridicităţii contului de execuţie bugetară.

Primarii au obligaţia să informeze comunitatea locală asupra proiectului de buget prin publicarea în presă, afişarea la sediul primăriei şi pe pagina de internet a acesteia. Cetăţenii pot depune contestaţii şi pot formula propuneri care se discută la aprobarea bugetului local.

De asemenea, controlul politic se exercită de membrii Consiliilor locale sau judeţene mai ales în cadrul activităţii legate de aprobarea proiectului de buget local şi a contului de execuţie bugetară sau a rectificărilor bugetului local. Cu ocazia rectificării bugetului local, consilierii se documentează asupra veniturilor ce s-au încasat şi a cheltuielilor efectuate pentru a se pronunţa asupra propunerilor ordonatorilor principali de credite de modificare a prevederilor bugetare[1]. De asemenea în virtutea atribuţiilor care le revin, consiliile locale analizează şi decid asupra derulării execuţiei bugetelor locale, respectiv asupra veniturilor încasate şi cheltuielilor efectuate din bugetul local. Astfel, noile reglementări în domeniul finanţelor publice locale[2] obligă ordonatorii principali de credite ca în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, să prezinte în sedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, a bugetului imprumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile. În opinia noastră această măsură conduce la îmbunătăţirea procesului bugetar local în etapa controlului execuţiei bugetelor locale.

            Consiliile locale controlează execuţia bugetelor locale cu ocazia aprobării contului de execuţie din anul precedent, moment în care consilierii solicită informaţii asupra realizării veniturilor şi asupra efectuării cheltuielilor. Pornind de la informaţiile solicitate asupra execuţiei bugetare şi ţinând seama de prevederile legale decid asupra aprobării contului de execuţie bugetară.        

 

[1] Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, art. 2 pct. 47

[2] O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, publicată în M. Of. nr. 450 din 2 iulie 2010, art. I, alin. 25, pct. 12-13