Pin It

Pentru a fi ales Preşedinte al României, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

  • să aibă domiciliul în ţară
  • să aibă drept de vot
  • să aibă cetăţenie română
  • să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 35 de ani
  • să nu fi îndeplinit deja, de două ori, funcţia de Preşedinte
  • să nu-i fie interzisă asocierea în partide politice

Preşedintele României este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Alegerea se desfăşoară în unul sau două tururi de scrutin, în funcţie de rezultatul votului. Este declarat admis candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale alegătorilor înscrişi în listele electorale. În cazul în care nici unul dintre candidaţi nu a întrunit această majoritate, se organizează al doilea tur de scrutin, la care participă primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea numărului de voturi obţinute în primul tur. Este declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.

Rezultatul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României este validat de Curtea Constituţională. Candidatul a cărui alegere a fost validată depune în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, următorul jurământ: “Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea pentru propăşirea spirituală şi materială a poporului român, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României. Aşa să-mi ajute Dumnezeu.”

Preşedintele României nu poate avea mai mult de două mandate. Nici o persoană nu poate îndeplini funcţia de Preşedinte al României decât pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi şi succesive.