Pin It
  1. a) Atribuţii în relaţiile cu Guvernul

         

Preşedintele României desemnează candidatul pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere al Parlamentului. Desemnarea candidatului pentru formarea Guvernului şi, ca atare, pentru numirea ca prim-ministru nu este o atribuţie exclusivă a Preşedintelui fiindcă acesta trebuie să se consulte mai întâi cu partidul care a obţinut majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, cu partidele reprezentate în Parlament (art. 103 alin 1 Constituţie).

Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea primului-ministru pe unii membrii ai Guvernului în caz de remaniere guvernamentală. Preşedintele nu se poate opune, însă,  numirii Guvernului care a obţinut investitura de încredere din partea Parlamentului, cum nu se poate opune numirii unei persoane propuse de primul ministru în caz de remaniere, decât pe un singur considerent: când şeful statului consideră că persoana propusă de Primul ministru nu îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi membru al Guvernului. Guvernul, chiar dacă este investit prin decretul Preşedintelui, răspunde politic exclusiv în faţa Parlamentului, iar Primul ministru este cel care îşi stabileşte echipa guvernamentală, iar nu altcineva.

Preşedintele României consultă Guvernul cu privire la probleme urgente şi de importanţă deosebită. Poziţia exprimată de membrii Guvernului are rol consultativ, decizia şi răspunderea aparţinând în final Şefului Statului.

 

 

b)    Atribuţii ca şef al Executivului

 

Deşi Executivul este bicefal – Preşedinte – Guvern, cele două autorităţi au regimuri juridice diferite: Preşedintele este ales de popor, Guvernul este numit de Preşedinte, dar pe baza hotărârii Parlamentului.

Ca şef al executivului, Preşedintele României este comandantul forţelor armate şi Preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.