Pin It

 Preşedintele României încheie tratate internaţionale, în privinţa asigurării legăturilor diplomatice sau de altă natură cu celelalte state, în principiu cu orice stat. Tratatele se negociază de Guvern, se încheie de Preşedinte în numele României şi ulterior se supun spre ratificare Parlamentului în termen de 60 de zile de la semnare conform art. 91 alin. 1 din Constituţie.

 Preşedintele acreditează si recheamă reprezentanţii diplomatici ai României, precum şi primeşte scrisorile de acreditare a reprezentanţilor diplomatici ai statelor acreditaţi în România. Preşedintele acreditează si recheamă reprezentanţii diplomatici ai României la propunerea Guvernului, aşa cum aprobă înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice.