Pin It

Administraţia prezidenţială[1], instituţie publică cu personalitate juridică, gravitează în jurul instituţiei Preşedintelui României şi are rolul de a aduce la îndeplinire toate atribuţiile sau sarcinile ce revin Preşedintelui. Administraţia prezidenţială presupune atât funcţii de conducere, cât şi de execuţie. Cele de conducere sunt: de consilier prezidenţial cu rang de ministru, consilier de stat, cu rang de secretar de stat, secretar general, director general, director etc. Numirea şi eliberarea din funcţie a consilierilor prezidenţiali şi a consilierilor de stat se face de către Preşedintele României. Organizarea structurilor funcţionale din cadrul Administraţiei prezidenţiale se face prin Regulamentul de organizare şi funcţionare care se aprobă de Preşedinte.

               Personalul Administraţiei prezidenţiale este alcătuit din persoane detaşate la cererea Preşedintelui României din ministere, alte instituţii publice sau persoane încadrate cu contract de muncă ori numite. Caracteristic personalului Administraţiei prezidenţiale este faptul că acesta trebuie să beneficieze de încrederea acordată de către Preşedinte şi cu condiţia semnării unui Angajament de loialitate stabilit prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei prezidenţiale. Retragerea încrederii duce automat la revocarea numirii, încetarea detaşării sau desfacerea contractului de muncă.  Preşedintele României stabileşte numărul de posturi din cadrul Administraţiei prezidenţiale.

 

Structura funcţională a Administraţiei prezidenţiale

               Potrivit legii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare, administraţia prezidenţială cuprinde:

 1. Departamentul de analiză politică;
 2. Secretariatul General;
 3. Cabinetul preşedintelui;
 4. Direcţia de protocol; Direcţia pentru documentare şi informare.

 

 1. a) Departamentul de analiză politică

               Este compus din următoarele direcţii:

 • Direcţia pentru politică externă;
 • Direcţia pentru politică internă;
 • Direcţia pentru ştiinţă, învăţământ, cultură;
 • Direcţia juridică;
 • Direcţia de presă. Purtătorii de cuvânt.

               Fiecare direcţie este condusă de un consilier.

 

 1. b) Secretariatul general

               În general, la toate instituţiile publice, unde există funcţia de Secretar general, aceasta este considerată ca o funcţie publică ce poate fi deţinută de un funcţionar de carieră[2]. Structura funcţională a Secretariatului general cuprinde:

 • Direcţia acte prezidenţiale;
 • Grupul de analize şi investigaţii;
 • Relaţii cu publicul;
 • Direcţia economică şi administrativă.

               Fiecare din aceste structuri sunt conduse de un director.

 

 1. c) Cabinetul Preşedintelui

               Cabinetul Preşedintelui este condus de un Director general, un director adjunct şi doi şefi de cabinet.

 

 1. d) Direcţia de protocol. Direcţia de documentare şi informare

               Este condusă de un şef de protocol, cu rang de ambasador, având în subordine persoane care se ocupă cu problemele de protocol, potrivit Regulamentului de organizare. Direcţia de documentare şi informare este condusă de un director.

 

[1] Vezi Legea nr. 47/1994, modificată prin OUG nr. 1/2001 publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2001.

[2] Anexa la Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarului public, Monitorul Oficial nr. 600 din 8 decembrie 1994, modificată prin Legea nr. 661 din 20.11.2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 764 din 30.11.2001, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 365 din 29.05.2007.