Pin It

În România, puterea executivă este bicefală fiind formată din Preşedintele României şi din Guvern. În sens larg, puterea executivă este constituită din Preşedintele României, Guvern, ministere şi celelalte organe ale administraţiei publice, toate împreună şi fiecare în parte concură la executarea legii, la organizarea executării acesteia (cazul Guvernului care adoptă hotărâri pe care celelalte autorităţi şi instituţii publice sunt obligate să le pună în executare). Fiecare autoritate şi instituţie administrativă exercitându-şi competenţele, realizează organizarea executării şi execută legea. Potrivit art. 102 alin. 1 din Constituţie, Guvernul asigură administraţia generală a ţării pentru ca în art. 111 din Constituţie să se precizeze că Guvernul şi celelalte organe ale administraţiei publice, în cadrul controlului parlamentar asupra activităţii lor, au obligaţia să prezinte informaţiile şi documentele cerute de Camera Deputaţilor sau de Senat, ori de comisiile parlamentare, prin intermediul preşedinţilor acestora. Guvernul este alcătuit din miniştri, care sunt conducătorii unor „organe ale administraţiei publice centrale de specialitate”.