Pin It

Cu ocazia investirii, Guvernul prezintă Parlamentului spre acceptare, Programul de Guvernare. În vederea realizării acestui Program, Guvernul exercită următoarele funcţii stabilite prin lege (art. 1 alin. 5 din Legea nr. 90/2001):

  1. Funcţia de strategie prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare.
  2. Funcţia de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar în vederea realizării obiectivelor strategice.
  3. Funcţia de administrare a proprietăţii statului prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului, precum şi gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil.
  4. Funcţia de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern.
  5. Funcţia de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale precum şi în domeniile economic şi social şi al funcţionării instituţiilor şi organismelor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea Guvernului.