Pin It

Atribuţia principală a Primului ministru este aceea de conducere a Guvernului şi de coordonare a membrilor acestuia.

Alte atribuţii ale Primului-ministru:

  • Primul-ministru reprezintă Guvernul în relaţiile cu Camerele Parlamentului, instituţiile publice româneşti
  • prezintă rapoarte şi declaraţii în faţa Camerelor Parlamentului
  • convoacă şedinţele de Guvern
  • conduce şedinţele de Guvern cu excepţia cazului când la şedinţe participă Preşedintele României, situaţie în care acesta va conduce şedinţa
  • semnează hotărârile şi celelalte acte adoptate de Guvern
  • numeşte şi revocă din funcţie pe conducătorii structurilor interne ale Guvernului începând cu Secretarul General al Guvernului, pe proprii consilieri, pe secretarii de stat, subsecretarii de stat, subprefecţii.
  • contrasemnează Decretele Preşedintelui României în condiţiile stabilite de Constituţie. Refuzul de a contrasemna decretul atrage nulitatea acestui act al Preşedintelui. Contrasemnarea înseamnă asumarea răspunderii Guvernului pentru aducerea la îndeplinire a Decretului.

               Primul ministru prezintă Camerei Deputaţilor şi Senatului rapoarte şi declaraţii cu privire la politica Guvernului şi răspunde la întrebările ori interpelările care îi sunt adresate de către deputaţi sau senatori.

               Primul ministru poate desemna un membru al Guvernului spre a răspunde acestor întrebări ori interpelări, în funcţie de domeniul de activitate ce formează obiectul interpelării.