Pin It

Constituţia reglementează principiile de bază şi autorităţile administraţiei publice locale la art. 120-123. Administraţia publică se deosebeşte de administraţia privată prin faptul că unul din subiecte este o autoritate publică executivă (administrativă). O altă caracteristică a administraţiei publice în general priveşte faptul că activitatea se realizează în interesul general, ca o necesitate recunoscută a acestui interes general. Administraţia publică locală este parte intrinsecă a administraţiei publice generale, a Statului, fiind realizată după principii stabilite prin lege sau prin practica autorităţilor fiecărei colectivităţi locale.

               Administraţia publică locală este o activitate complexă, generală sau specializată ce se realizează la nivelul circumscripţiilor administrativ-teritoriale de către autorităţi publice locale alese sau numite şi a căror competenţă se îndeplineşte în regim de putere publică numai în cadrul circumscripţiei administrative date[1].

 

[1] Ion Corbeanu, Drept administrativ, partea specială, ASE, Bucureşti, 2001.