Pin It

Potrivit legii, municipiul Bucureşti este împărţit în 6 sectoare. Sectoarele au câte un primar şi un viceprimar iar municipiul Bucureşti un primar general şi 2 viceprimari.        Consiliile locale ale sectoarelor au în linii mari aceleaşi atribuţii ca oricare alt consiliul local municipal, cu unele excepţii unde hotărârea consiliului de sector trebuie să fie aprobată ulterior adoptării de către Consiliul general sau, numai când se avizează studii, prognoze. Alteori este necesar acordul Consiliului General.

              

               Secretarul sectorului are în linii mari atribuţiile oricărui secretar de municipiu, iar municipiul Bucureşti are, la rândul său, un Secretar.

               Hotărârile Consiliului General al municipiului Bucureşti şi dispoziţiile cu caracter normativ ale Primarului General sunt obligatorii şi pentru autorităţile administraţiei publice locale organizate în sectoare.

               Primarul General al Capitalei împreună cu primarii sectoarelor se întrunesc cel puţin o dată pe lună, la convocarea Primarului General sau a cel puţin 3 primari de sectoare. La aceste şedinţe se analizează modul cum au fost îndeplinite hotărârile Consiliului General şi dispoziţiile primarului general, se prezintă informări cu privire la activitatea consiliilor locale de sector, avându-se în vedere corelarea unor activităţi necesare bunei funcţionări a administraţiei municipiului Bucureşti.

               La aceste şedinţe lunare participă de drept şi prefectul.

               Primarii de sectoare participă de drept la şedinţele consiliului general şi pot avea intervenţii pe chestiunile înscrise pe ordinea de zi, iar la şedinţele comisiilor de specialitate ale Consiliului General pot participa şi preşedinţii comisiilor de specialitate ale consiliilor de sector, având dreptul să intervină în discuţii, dar fără drept de vot.