Pin It

Orice activitate umana, presupune în mod prealabil fundamentarea, în luarea unei decizii.

Fiecare actiune serveste la realizarea unui scop bine determinat. Pentru atingerea scopului exista mai multe modalitati de actiune, care descriu diferite variante decizionale.

In managementul public, deciziile administrative sunt adoptate atat de catre reprezentanti numiti si/sau alesi din institutiile administratiei de stat, cat şi de catre functionari publici de conducere si/sau executie din institutiile publice.

Decizia administrativa poate fi definita ca un proces complex de alegere a unei variante decizionale din mai multe posibile, în vederea realizarii unui obiectiv al administratiei publice si/sau institutiilor publice care influenteaza activitatea a cel putin unei alte persoane fizice sau juridice din sistem, a sistemului administrativ în ansamblul lui sau a societatii, în general.

Procesul de fundamentare a deciziei administrative este diferentiat în functie de tipul deciziilor în care sunt implicate mai multe persoane. De exemplu pentru fundamentarea deciziilor normative, pe termen nelimitat, mediu, lung, periodice, de grup, generale, determinate de cererea de servicii etc. procesul decizional cuprinde mai multe etape.

Etapele procesului decizional în managementul public:

  1. Initierea deciziei administrative

Aceasta etapa consta în crearea unui cadru care sa determine formularea unei decizii. Cadrul este constituit din initiativele decizionale.

  1. Definirea obiectivului decizional şi a mijloacelor de realizare a acestuia

Mai intai este necesar sa se stabileasca în mod precis, nevoia sociala care trebuie satisfacuta, modalitatile şi mijloacele necesare pentru satisfacerea acesteia. Prin urmare, este evidenta determinarea obiectivului de infaptuit, a scopului, a modalitatilor şi mijloacelor corespunzatoare.

Pe parcursul procesului se va avea în vedere gradul de prioritate, adică urgenţa satisfacerii unei anumite nevoi sociale.

  1. Documentarea în vederea formulării deciziei administrative

Adoptarea unei decizii administrative presupune un proces complex de culegere a unui

volum mare de informatii realiste. Cu cat acest proces este mai riguros şi mai detaliat cu atat va creste şi calitatea deciziei.

  1. Selectarea şi analiza informatiilor culese

Dupa ce s-a incheiat procesul de culegere a informatiilor urmeaza doua activitati la fel de importante: selectarea doar a informatiilorstrict corelate cu obiectivul decizional şi analiza acestora.

  1. Conturarea şi analiza alternativelor decizionale

Esentiala în aceasta etapa este conturarea unor solutii, variante clare bine fundamentate pentru problema analizata. Aceste alternative trebuie sa fie orientate asupra obiectivelor la realizarea carora participa. De asemenea, se precizeaza resursele umane, materiale, financiare, informationale atrase în aplicarea fiecarei alternative decizionale, daca decizia implica elemente de cost.

  1. Adoptarea deciziei

Cunoscut fiind obiectivul decizional, în continuare se trece la alegerea variantei care corespunde cel mai bine acestuia. Procesul este deosebit de complex şi presupune transmiterea propunerilor formulate-alternativelor decizionale-in timp util decidentilor pentru ca acestia sa le poata analiza şi sa formuleze, fie alte variante, fie puncte de vedere pentru completarea materialelor rezultate în urma sedintelor de dezbatere atunci cand acestea sunt discutate.

Pentru ca decizia sa aiba eficienta dorita, este necesar ca la adoptarea ei sa se ia în considerare un numar cat mai mare de variabile implicate în situatia-problema care trebuie rezolvata.

  1. 7. Urmărirea aplicării şi respectarii deciziei administrative

Aceasta se face de catre persoane specializate sau de reprezentantii institutiilor publice, care exercita functia de control în cadrul sistemului administratiei de stat la nivel central şi local. Ele urmaresc în mod expres modul în care se deruleaza procesele de aplicare a continutului deciziei adoptate.

  1. Formularea concluziilor rezultate dupa aplicarea deciziei administrative

In procesul executarii deciziilor administrative, este posibil sa se constate ca o decizie nu reuseste sa ofere cea mai buna rezolvare a nevoilor sociale sau obiectivelor institutiilor care au initiat-o. Astfel, organul administratiei de stat poate modifica sau chiar anula decizia printr-o alta decizie care sa corespunda noilor conditii. Situatiile de acest fel atrag insa costuri suplimentare, pe care societatea le suporta foarte greu.

Procesul de fundamentare a deciziilor administrative este deosebit de complex şi de durata, necesitând o permanentă legătură cu realitatea sociala, cu obiectivele economice, sociale şi politice ale societăţii în perioade distincte de timp.