Pin It

Contenciosul administrativ de anulare este acela în acre instanţa de contencios administrativ este competentă să asnuleze sau să modifice un act administrativ de autoritate adoptat ori emis cu nerespentarea legii sau să oblige serviciul public administrativ să rezolve o cerere referitoare la un drept recunoscut de lege. Instanţa nu este competentă să rezolve şi problema reparării daunelor. Această problemă se rezolvă, în cadrul unui litigiu separat, de către  instanţele de drept comun.

Această categorie de drept administrativ era regelmentată în ţara noastră prin Legea pentru înfiinţarea Consiliului de Stat din 11 februarie 1864 care în art.33 prevedea că „în materie  contencioasă, câ’nd se atinge interesul unui particular sau persoane juridice, hotărârea Consiliului de Stat nu închide drumul jurisdicţiunii tribunalelorordinare, decât în cazurile caere anume se vor determina de lege, sau în cazul când păţile vor da înscirsă mulţumirea de hotărârea Consiliului”. Tot  un contencios administrativ de anulare a fost şi cel intituit prin Legea  pentru reorganizarea Curţii de Casaţie  şi Justiţie din 1 iulie 1905.