Pin It

Contenciosul administrativ de plina jurisdicţie este acela în care instanţa de contencios administrativ este competentă potrvit legii, să anuleze ori să modifice actul administrativ de autoritate atacat, sa oblige serviciul public administrativ să rezolve o cerere referitoare la un drept recunoscut de lege şi să acorde daunele cauzate, de serviciul public administrativ, particularului (persoană fizică sau juridică), prin actul administrativ de autoritate adoptat sau emis ori prin refuzul de a rezolva o cerere referitoare al un drept recunoscut de lege. Cererea de despăgubiri se formulează în cadrul acţiunii iniţiale sau separat, după cum, la data introducerii actiunii era sau nu cunoscută paguba şi întinderea ei.

Suntem în prezenţa unui contencios administrativ de plină jurisdicţie în cazurile în care instanţa de contencios administrativ este competentă să:

  • anuleze actul administrativ de autoritate prin care un reclamant a fost vătămat într-un drept al său recunoscut de lege;
  • modifice un act administrativ de autoritate care prin prevederile a căror modificare se cere, reclamantul a fost vătămat intr-un drept al său recunoscut de lege;
  • oblige serviciul public administrativ să rezolve cererea unui reclamant, referitoare la un drept al său recunoscut de lege;
  • oblige serviciul public de administratie la repararea pagubei ce i-a fost cauzată reclamantului prin actul administrativ de autoritate emis, ori prin refuzul de a rezolva o cerere referitoare la un drept recunoscut de lege.

Conţinutul contenciosului administrativ de plină jurisdicţie a fost desprins din prevederile  art.11 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 (modificată şi completată prin Legea nr. 554/2004), potrivit cărora instanţa, soluţionând secţiunea, poate, după caz, să anuleze în tot sau în parte - când îl anulează în parte înseamnă că îl modifică – actul administrativ, să oblige autoritatea administrativă să emită un act administrativ sau să elibereze un certificat, o adeverinţă sau orice alt înscris. În cazul admiterii cererii - prevede alineatul 2 al aceluiaşi articol - insanţa va hotărâ şi asupra daunelor materiale şi morale cerute.