Pin It

Terminologia folosită în dctrina juridică română şi străină pentru a desemna această categorie de cte este unanimă. Astfel, profesorul Anibal Teodorescu le denumeşte „acte jurisdicţoinale”, Tudor Drăganu le denumeşte „ acte administrative cu caracter jurisdicţional”, alţii le denumesc „acte administrative jurisdicţionale”.

Valentin I. Prisăcaru defineşte actul administrativ jurisdicţional ca fiind : „actul jurisdicţional pronunţat (emis) de un organ cu atribuţii jurisdicţionale ce funţionează în cadrul unui organ al administraţiei publice pentru a soluţuiona, cu putere de adevăr legal, după o anumită procedură, un conflict juridic, stabilit prin lege în competenţa acestor organe”.

Ceea ce caracterizează acest act, sunt urmatoarele:

  • pot fi emise numai în situaţiile expres prevăzute de lege;
  • are ca scop soluţionarea unor litigii în care una dintre părţi este un serviciu public;
  • emiterea lui se face pe baza unei proceduri speciale care includ şi principiile independenţei autorităţii care îl emite faţă de părţile aflate în conflict, precum şi cel al cntradictorialităţii;
  • este exceptat de la principiul revocabilităţii actelor administrative;
  • poate fi atacată în contenciosul administrativ.

 

Faptele administrative

 

  1. Faptele administrative licite sunt acele acţiuni sau inacţiuni săvârşite ori nesăvârşite de un funcţionar public sau de un particular în executarea unei legi sau a unui act administrativ de autoritate.
  2. Faptele administrative ilicite sunt acele acţiuni sau inacţiuni, săvârşite sau nesăvârşite, contrar legii, atât de funcţionarii publici, cât şi de particulari, care produc efecte juridice de drept administrativ.