Pin It

Actul administrativ cu caracter jurisdicţional şi actul administrativ de autoritate

Asemănări: - emană de la serviciile publice administrative.

Deosebiri: - acvtele administrative de autoritate sunt atât normative cât şi individuale pe când cele cu caracter jurisdicţional sunt numai individuale;

 • actele administrative de autoritate pot fi adoptate sau emise atât la cerere cât şi din oficiu, pe când celelalte, nu pot fi admise decât la cererea părţii interesate ori la sesizarea organului competent;
 • actele adminstrative de autoritate pot fi revocate de către organul care le-a adoptat sau emis, pe când celelalte au caracter irevocabil, se bucură de autoritate de lucru judecat;
 • actele administrative de autoritate sunt adoptate sau emise pentru a naşte, modifica sau stinge raporturi juridice administrative, sau sunt translative de drepturi. Cele cu caracter jurisdicţional nu „crează ci doar constată, ele fiind declarative şi nu translative”.

Actul administrativ cu caracter jurisdicţional şi actul administrativ de gestiune.

Asemănări:

 • ambele se emit într-un caz concret, primul pentru a soluţiona un conflict juridic dintre un serviciu public şi un particular, iar al doilea pentru a stabili raporturi contractuale între un serviciu public şi un particular (persoană fizică ori juridică, română ori străină);
 • ambele sunt irevocabile.

Deosebiri:

 • actul administrativ cu caracter jurisdicţional se emite în baza puterii publice care a investit organul conpetent să soluţioneze un conflict juridic specific, iar cel de gestiune este rezultatul aderării particularului la propunerile formulate de serviciul public şi al negocierilor directe între părţile contractante;
 • actul administrativ cu caracter jurisdicţional e un act de speţă care intervine pentru a pune capăt, a soluţiona un litigiu pe când cel de gestiune este unul bilateral;
 • actul administrativ cu caracter jurisdicţional se emite la sesizarea părţii interesate ori a organului competent, fără nici o aprobare, actul administrativ de gestiune se încheie numai în urma aprobării contractării, printr-un act administrativ de autoritate.

 

Actele administrative cu caracter jurisdicţional şi hotărârile judecătoreşti.

Asemănări:

 • ambele soluţionează cu putere de adevăr legal un conflict juridic;
 • ambele se pronunţă în urma sesizării de către persoana interesată sau de organul competent;
 • ambele se emit după o anumită procedură, bazată pe contradictorialitate.

Deosebiri:

 • actul administrativ cu caracter jurisdicţional e emis de un organ ce funcşionează în cadrul unui organ al administraţiei publice iar hotărârile judecătoreşti sunt pronunţate de un organ ce funcţionează în cadrul sistemului instanţelor judecătoreşti;
 • spre deosebire de organul ce a emis actul administrativ cu caracter jurisdicţional, nu este independent faţă de părţile în conflict, pentru că el funcţionează în cadrul administraţiei publice, care este în conflict cu particularul, instanţele judecătoreşti, sunt independente faţă de părţile în conflict;
 • în timp ce actul administrativ cu caracter jurisdicţional se emite după o procedură sumar reglementată de lege, hotărârile judecătoreşti- sentnţe şi decizizii – sunt pronunţate după norme de procedură precis determinate, după caz, atât în Codul de procedură civilă cât şi în cel de procedură penală.