Pin It

Prefectul poate ataca, în termenele prevăzute la art. 11 din legea contenciosului administrativ, în faţa instanţei de contencios administrativ, actele emise de autorităţile administraţiei publice locale, dacă le consideră nelegale.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate ataca în faţa instanţei de contencios administrativ actele autorităţilor publice centrale şi locale prin care se încalcă legislaţia privind funcţia publică, în condiţiile legii menţionate şi ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.

Până la soluţionarea cauzei, actul atacat potrivit alin. (1) şi (2) din lege este suspendat de drept.