Pin It

În demersul de a contura o tipologie pe baza informaţii-lor din literatura de specialitate vom menţine în continuare cele două accepţiuni ale serviciului public în sens organizaţional şi în sens de prestare de beneficii, utilităţi de interes general.

 Caracteristicile serviciilor publice aflate în administra-rea statului (potrivit sursei bibliografice mai sus menţionate) sunt:

 

în societatea care practică diviziunea muncii, nevoile individului sunt satisfăcute socialmente, deoarece nimeni nu produce tot ceea ce îi este necesar pentru consum;

 • satisfacerea socială a nevoilor indivizilor se prezintă atât sub formă publică (instituirea de servicii publice de către autorităţile publice) cât şi sub formă privată (prin procesul vieţii economice private);
 • autorităţile publice pot face uz de forţa coercitivă pentru a asigura derularea satisfăcătoare a vieţii economice (reglementarea preţului);
 • organizarea unui serviciu public nu exclude o activitate privată cu acelaşi scop (existenţa şcolilor publice nu exclude existenţa şcolilor private).

Referindu-ne la serviciile prestate în organizaţii ale administraţiei publice, în instituţii publice şi în regii autonome de interes public, ele au însă şi o serie de trăsături particulare determinate de natura activităţii şi modalitatea de finanţare (tabelul nr. 1.1.).

 

Tabelul nr. 1.1. Deosebiri ale serviciilor prestate de diferite organisme

 

Criteriul

Organe ale adminis-traţiei publice

Instituţii publice

Regii autonome

Activitate

- adoptarea, emiterea de acte administrative

- activitate fără caracter productiv

- activitate preponderent economică

- îşi desfăşoară activi-tatea de regulă în mod gratuit

- îşi desfăşoară activi-tatea de regulă în mod gratuit

- îşi desfăşoară activita-tea de regulă contra cost

- preponderenţa este emiterea de acte admi-nistrative

- emiterea de acte administrative este redusă

- emiterea de acte admi-nistrative este şi mai redusă

Finanţare

- mijloacele financiare se asigură de la bugetul de stat

- mijloacele financiare se asigură de la bugetul de stat

- venituri obţinute din activităţi proprii

Sursa: Adaptat după Alexandru I., op. cit., p. 39

 

Activităţile prestatoare de servicii publice nu beneficia-ză de o abordare tipologică unitară, existând chiar controverse între diferitele modele prezentate în literatura de specialitate. Marea diversitate a definiţiilor, în ciuda mai multor criterii de clasificare nu pune în evidenţă cu claritate locul şi rolul ser-viciilor publice în cadrul general al activităţilor prestatoare de servicii. Ne referim la clasificări formulate de Judd (1964), Rathmell (1974), Gronroos (1979), Thomas Dan (1978), Cha-se (1978), Schmenner (1986), Vandermerwe şi Chad Wick (1989), Kotler (1986). (Olteanu V., Cetină I., 1994 şi Olteanu V., 2000, p. 87-95)

O menţionare ceva mai pertinentă a poziţiei serviciilor publice este regăsită în Clasificarea tip. Industrii a activităţi-lor economice (CITI) (Grigorescu C., Mihai Şt., 1992, citaţi în Olteanu V., 2000, p. 87) unde sunt enumerate următoarele grupe de activităţi:

G – Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, reparaţii de autovehicule, motociclete şi bunuri personale casnice;

H – hoteluri şi restaurante;

I – Transporturi, depozitare şi comunicaţii;

J – Activităţi imobiliare, de închiriere şi de servicii pentru întreprinderi;

L – Administraţia publică şi apărarea; asigurările sociale obligatorii;

M – Învăţământ;

N – Sănătate şi asistenţă socială;

O – Alte activităţi colective, sociale şi personale;

P – Gospodării care folosesc personal casnic;

Q – Organizaţii extrateritoriale.

Regăsim o poziţionare a serviciilor publice în cadrul sistemului general al serviciilor analizat din punct de vedere al implementării sistemului calităţii în standardul internaţional SR ISO 9004-2: 1994 – „Managementul calităţii şi elemente ale sistemului calităţii. Partea a 2-a. ghid pentru servicii” după cum urmează:

 1. Servicii cultural-turistice:
 • cazare (în hoteluri, moteluri, cabane etc.)
 • alimentaţie publică (în restaurante, bufete, cofetării, hanuri etc.)
 • servicii turistice (excursii, sejururi etc.)
 • spectacole (de teatru, cinema, muzică etc.)
 • radiodifuziune
 • televiziune
 1. Servicii de comunicaţii
 • transporturi aeriene (inclusiv serviciile prestate în aeroporturi şi de companiile aeriene)
 • transporturi rutiere
 • transporturi feroviare
 • transporturi maritime şi fluviale
 • transporturi pe cablu
 • telecomunicaţii
 • servicii poştale
 • servicii de informare (inclusiv TV pe cablu).

III. Servicii medicale.

 • asistenţa medicală (în spitale, ambulanţe, laboratoare medicale etc. – cu medici, opticieni, asistenţi medicali)
 1. Servicii de întreţinere şi reparaţii pentru:
 • instalaţii electrice
 • echipamente mecanice
 • sisteme de încălzire/climatizare
 • autovehicule
 • construcţii
 • calculatoare electronice.
 1. Servicii de utilitate publică:
 • salubrizare şi gestionarea deşeurilor
 • alimentare cu apă, gaze sau energie termică
 • distribuire de electricitate
 • întreţinerea spaţiilor verzi
 • pompieri
 • poliţie
 • servicii publice (de ex.: administraţia financiară).
 1. Servicii comerciale:
 • vânzări („en gros” sau „en detail”) de produse
 • depozitarea mărfurilor
 • marketing
 • ambalarea – condiţionarea produsului.

VII. Servicii financiare:

 • servicii prestate de bănci
 • servicii prestate de societăţile de asigurare
 • servicii prestate de casele de pariuri
 • administrarea proprietăţilor
 • vânzarea/cumpărarea imobilelor (agenţi imobiliari)

VIII. Servicii profesionale:

 • elaborarea planurilor şi proiectelor de arhitectură
 • expertizarea produselor/evenimentelor
 • asistenţa juridică
 • paza şi asigurarea securităţii
 • educaţie şi instruire (învăţământ)
 • managementul calităţii
 • proiectare constructivă şi tehnologică
 • consultanţă.
 1. Servicii administrative:
 • managementul resurselor umane
 • servicii informatice
 • serviciile prestate de administraţia publică (centrală şi locală).
 1. Servicii tehnice:
 • înregistrări foto-cine-video-audio
 • înregistrări mecano-climatice, electrice etc.
 • analize fizico-chimice.
 1. Servicii ştiinţifice:
 • cercetare ştiinţifică (fundamentală şi aplicativă)
 • dezvoltarea produselor
 • studii tehnico-economice
 • asistarea elaborării deciziilor.

XII. Servicii de aprovizionare:

 • contractarea şi urmărirea contractelor
 • gestionarea şi distribuirea materialelor aprovizionate.

François Lévêque a conceput o clasificare economică a serviciilor publice având la bază patru variabile (tabelul nr. 1.2.):

 • categoria bunurilor (colectiv pur sau de club);
 • tipul consumului (impus sau facultativ);
 • modul de acces (gratuit sau plătibil);
 • finanţare (prin impozit, prin taxe percepute de la utili-zatori sau prin formula mixtă a accesului plătibil dar subvenţionat).

 

Tabelul nr. 1.2. Clasificarea economică a serviciilor publice

 

Electricitate

 

Telefon

Bun

de

club

Consum facultativ

Acces plătibil

Finanţare prin taxe percepute de la utilizatori

Transporturi colective

 

Cantine şcolare

 

Piscine municipale

Finanţare mixtă

Minitel

 

Muzee

Acces gratuit

Finanţare prin impozit

Şcoli

 

Vaccinare

Consum impus

Apărare naţională

 

Iluminatul străzilor

 

Semnalizarea rutieră

Bun colectiv pur

Sursa: François Lévêque – „Concepte economice şi concepţii juridice ale noţiunii de servicii publice”, http://www.eusmp.fr/fr/CERNA/CERNA

 

Această clasificare separă bunurile pentru care preferin-ţele consumatorilor sunt puse în evidenţă de către piaţă, de acelea a căror cerere trebuie evaluată de către puterea publică.