Pin It

Comunitatea este definită ca tip particular de sistem social, în cadrul căruia oamenii comunică şi desfăşoară acţiuni în colaborare, mobilul activităţii nefiind nici profitul nici comanda ordonată, ci binele sau interesul comun.

            Comunitatea ca sistem se distinge de alte tipuri de sisteme sociale prin următoarele caracteristici:

  • cei implicaţi în sistem au o parte din preocupări comune şi relaţionează între ei;
  • sistemul are longevitate, continuitate şi persistenţă;
  • acţiunile membrilor depind considerabil de cooperarea voluntară, sancţiunile sau coerciţiile având un rol minimal;
  • sistemul este multifuncţional, dinamic, complex şi suficient de larg încât să predomine relaţiile instrumentale, fără să fie excluse şi relaţiile afective;
  • de obicei există şi un element geografic asociat delimitării şi stabilirii graniţelor, însă nu toţi cei care locuiesc într-o anumită arie geografică sunt neapărat părtaşi la sistemul comunitar. Pe acelaşi teritoriu pot locui persoane neintegrate sistemului sau pot convieţui simultan mai multe comunităţi.