Pin It

Conform constituţiei Franţa este republica parlamentara, şeful statului este preşedintele republicii. Ales pentru 7 ani prin vot universal. El desemnează prim mm si membrii guvernului conduce consiliul miniştrilor. Are drep de promogare a legilor adoptate de patlament. Este comandantul forţelor armaţii. Este reprezentantul statului in RI. Este asistat de către un secretariat general al preşedintelui responsabil pentru informare din care fac parte consultanţi politici. Daca se intimpla ca postul de preşedinte al senatului, preşedintele republicii il poate ocupa intrun regim interimar.

Puterea legislativa - exercitata de un parlament bicamirai format din: senat (321 membri) aleşi pe un mandat de 9 ani, de catru un colegiul electoral din delegaţii adunam naţionale si reprezentanţi ai consiliilor de partam si municipui (1/3 din senat se schimba la fiecare 3 ani) si adunarea naţionala (577 membrii aleşi prin vot direct pentru 5 ani). In toate deciziile inportante adunarea naţionala are puterea decizionala finala. Structurile asociate adun nat. Si senatul sunt următoarele comitete: comitetul de aprobare - domeniul legislativ si al fmantilor; comitetul de selecţie - constituit la cererea unor membri pariam pentru a examina unile propuneri particulare.

Autoritatea executiva - este divizate intre preşedintele republicii, si prim min. nominalizarea pentru posturile civile si militare de nivel inalt al statului sunt de competenta preşedintelui republicii. Consilieri de stat, prefect, directorul administraţiei - de către consiliul de miniştri.

Guvenrul central - Şeful guvernului este prim min. Prim min este numit de preşedintele republicii. Prim mm organizează activitatea guvernului si este ajutat de secretariatul general al guvernului. Secretariatul general al guvernului are rolul central in derularea multor proceduri administrative care implica activitatea guvernului, lansează propuneri parlamentului si verifica legalitatea documentelor semnate de preşedinte.

Ministerele - departamentele - fiecare departament se afla sub conducerea propriului ministru, care poate fi asistat de miniştrii. Biroul personal al ministrului este un grup de consultanta care cuprinde membrii aleşi de către ministru. Responsabilitatea pentru fiecare minister este pricizata prin ordinile consiliului de miniştri dupa consultarea consiliului de stat.