Pin It

Germania este o republica federala formata din 16 landuri, fiecare land are constituţie, parlament si guvern propriu.Şeful statului - preşedintele federal, ales de convenţia federala - un grup constituţional din care fac parte membrii bunidestagului si un număr egal de membre aleşi din landuri. Funcţiile preşedintelui federal sunt doar de prezentare. El este reprezentantul Germaniei in RI. Propune Bundestagului un candidat pentru biroul cancelarului federal, poate cere dizolvarea Bundestagului la propunerea cancelarului federal.

Autoritatea legislativa -

Grupurile legislative - parlamentul federal este format din 2 camere: Bundestag, Bundesrat. Bundestagulu reuneşte 662 membri - controlează activitatea guvernului si alege cancelarul federal. Bundesratul - este format din membrii aleşi direct, sunt membrii ai guvernelor landurilor. Fiecare land are 3 reprezentanţi. Propunerile pot fi introduse de orice deputat din Bundesrat sau de către guv. Daca in urma dezbaterilor intruneste majorit. Propun. Sa e inaint Bundestagului.Fiecare land are propr. Pariam. Si Guv. Local. Princip. Suveranităţii landurilor confirma faptul ca pariam federal nu poate obiecta la legile avansate de pariam. Landurilor.

Structurile asociate - Propunerile supuse aprobării Pari.Federal sunt studiate in detaliu de către Comisiile Pariam. La niv. Federal , Comisiile pariam. Sunt foarte puternice, membrii sai cerceateaya cu mare atenţie orice propunere si au dr. Sa amendeze sau sa reformuleze propuneri in legătura cu opiniile experţilor.

Autoritatea executivă - Germania este un stat federal cu 3 nivele. Ale administraţiei: federal, land, local. Fiecare nivel este in principiu independent in realiyarea prevederilor constituţionale. In general principala funcţie a guv. Federal e sa pregătească deciyiile politice si legislative, in timp ce responsab. Administrative sunt delegate către landuri. Domeniile care conform legii de baza care trebuie preluate de autorităţile fundamentale sunt: RI, finanţe federale, transporturile federale feroviare, apele federale si flotilia federala, controlul de trafic, politia federala.

Guvernul General Central - sistemul de guvernare di Germaniea este cunoscut ca o „Democraţia cancelarului" care reflecta puternica poziţie a cancelarului federal. El este doar membru al guvernului si are responsabilitatea formala pentru activitatea desfăşurata. Daca majoritatea membrilor parlamentului doresc sa acorde votul de neincredere cancelarului acestea trebue sa aleagă in acelaşi timp succesorul cu o majoritate de voturi. Cancelarul determina si precizează gradul de responsabilitate cere revine fiecărui minister, fiecare minister optează in mod autonom pentru politica sa in cadrul ministerului respectiv.

Biroul şefului statului - este formata din 500 membri, are misiunea de a oferi cancelarului federal informaţie cate sai pernmita coordonarea activitatiilor necesare si dezvoltarea coresponzatoare a politicii guvernamentale. Datele importante pentru fiecare proiect transmise din ministere sunt raportate cancilariei ear stocarea acestora se in computerul cancelariei. Ministerele au acces la toate datele.

Ministerele-departamentele - ministerele au autoritate federala suprema, identifica probleme analizează, cercetează pentru a gasi cele mai bune soluţii. Cooperarea interministeriala este deosebit de importanta pentru buna coordonare in politica orce minister care a elaborat legislaţia primara sau secundara, trebue sa ea legătura cu grupurile administrative pentru a cunoaşte reacţia acestora.