Pin It

Monarhia constituţionala ereditara. Şeful statului - monarhul in prezent prerogativele monarhului sunt foarte mici manifestarea in cadrul unor ceremonii acordarea avizului legislativului are dreptul sa fie informata regulat si consultata de către prim ministru cu privire la activitatea guvernului.

Autoritatea legcslativa - este exercitata de către camera lorzilor constituita pe alte principii de cit cele electorale si camera comunilor. Parlamentul este autoritatea legislativa suprema, nimeni nu poate sa amendeze legele aprobate de parlament. Comisiile departamentale constituite pe lingă camra comunilor se ocupe in mod expres cu urmărire inplemintarii legilor. întocmesc rapoarte, analizează probleme speciale. Fiecare comisie este deservita de un secretar sau funcţionar care lucrează o perioada limitata.

Autoritatea executiva - şeful guvernului este pim mm, unnul din liderii politici ai partidului ce a cistigat alegirile. Regina invita liderii partidelor politice care au majoritatea camerilor comunilor pentru ai consulta in vedera formarii guvernului prim min conduce sedintile guvernului, selectează miniştrii. Prim min este si min pentru servicii civile el selectează persoanele care urmează sa primească distictii si are componente si responsabilităţi in exercitarea uron prerogative regale. Marimaea si structura cabinetului prim. min variază in funcţii de priorităţi. In prezent cabinetul prim. min este format din aproximativ 80 persoane.

Ministerele - departamentele - sunt principalele componente prin care guvernul isi exercita politica proprie. Majoritatea ministerilor fiind conduse de către un membru in cabinetul prim.min si de un grup de miniştrii juniori.