Pin It

Federaţia (Germana) este un fel de urinre de tip constituţional ce are la baza constituţia federala. Statul federal are 4 trasaturi caracteristice principale:

  1. Unitatea statului federal
  2. Pluritatea de state (federale)
  3. Autonomia constituţionala a statelor federale
  4. Suprapunerea parţiala a celor doua concstitutii.

APL se supune unor reguli stabilite prin constituţia adoptata in 1949, care prevede ca Germania este un stat federal si defineşte competentile respective ale federaţiilor (numite landuri) acorda o larga autonomie locala. In Germania exista 16 landuri.

In fruntea fiecărui land se afla cite un ministru - preşedinte ales de parlamentul landului. La rindul sau ministru-prcsedinte numeşte miniştrii landului si face cunoscut programul politic pe care doreşte sa-1 realizeze. Miniştrii răspund in fata parlamenului de land si, cu acordul acestuia pot vi revocaţi de către ministrul preşedinte. Landul este devizat intrun anumit număr de circumscripţii. Nu exista un regim uniform de organizare a landurilor, flecara avind propria structura. Federaţia deţine in exclesivitate atribuţiile din următoarele domenii: afaceti externe, apărarea naţionala, comerţ exterior, direcţia vămilor, cai ferate, trafic aerian, politica monetara. Atit federaţia cit si landurile se pot ocupa de probleme comune privind: legislaţia muncii, legislaţia economica, cercetarea ştiinţifica, asigurări sociale, transpoturile.

Landurile au competenta in executarea legilor proprii si a legilor federaţiei, ele se supun controlului de legalitate exercitat de guvernul central si pot sa primească instrucţiuni de la autorităţile centrale. Landurile sunt insarcinate din ce in ce mai fregvent cu executarea unor funcţii administrative cu care au fost delegate de statul federal. Din acest domeniu fac parte: impozitarea societăţilor autostrăzi federale administrarea apărării, iar guvernul central exercita un control de oportunutate asupra modului de îndeplinire a acţiunilor respective.

Principala diviziune administrativa a landului este - regiunea, entitate care nu are personalitate juridica.

Guvernul landului - are cite un reprezentant in fiecare regiune care deţine competente de coordonare a integii activităţi. El este controlat de către ministrul de interne al landului si de către fiecare ministru însărcinat cu probleme tehnice. Fiecare land are o legislaţie comunala proprie, de si organile APL sunt caracteristice tuturor statelor si ele sunt: Primăria si Consilul.