Pin It

Structura APL cuprinde: comitate, districte, parohii.

Comitate - fiecare comitat are un consiliu, al cărui membri sunt aleşi din 3 in 3 ani. Consilierii desemnează funcţionarii adjuncţi pe o durata de 6 ani, insarcinati sa asigure continuitatea muncii organelor locale de administraţie. Consiliul este conduc de un preşedinte (Chaier mau). Se intilneste in 4 sesiuni pe an, este insarcinat cu administrarea comitatului. Cea mai mare parte a muncii se desfăşoare in comisii specializate. Aceste comisii sunt: fie obligatorie, fie facultativ.

Comitatul supraveghează activitatea districtelor si parohiilor. In cadrul uniu comitat se acorda atenţie deosebita burgurilor. Burgurile sunt orasile, tirgurile, si pot fi: a) Burguri comitate b) Burguri municipale.

Districtele - la origine destrictele au fost grupări de parohii, dar in prezent sunt creaţii artificiale ale unei legi din 1894. Districtele urbane sau rurael sunt administrate de:

*un consiliu ales la fiecare 3 ani. In cadrul căruia fiecare consilier are in domeniul de lucru - o parohie cu 300 locuitori. *un preşedinte si un adjunct al consiliului ales de consilieri fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia. Districtele au atribuţii in materia de sănătate, in timp si-a perdut competentile privind educaţia sau timpul liber.

Parohiile - sunt subdiviziuni ale districtelor rurale ele reprezintă cele mai vechi si cele mai mici colictivitati locale. Organele administrative ale parohiilor variază potrivit numărului de locuitori.

  1. Parohiile care au mai puţin de 100 locuitori practica o administraţie directa.
  2. Parohiile cu peste 100 locuitori pot sa-si stabilească un consiliu.
  3. Acest consiliu este oblizatoriu pentru parohiile cu mai mult de 300 locuitori.

Consiliu parohial se inruneste in 3 sesiuni pe an. Arc atribuţii limitate se supune controlului executat de consiliu! de district si consiliu comitatului cărui ii aparţine