Pin It

Structura administraţiei (art.2 const.) garantează atit unitatea naţiunii Spaniole cit si dreptul la autonomie pentru diferitele naţionalităţi si regiuni. Teritoriul naţional este devizat in; municipalităţi, provincii, comunităţi autonome (regiuni).

Guvernul regional a fost introdus foarte recent. Potrivit constituţiei, provinciile cu caracteristici istorice, culturale si economice se pot organiza in Comunităţi Autonome cu aprobarea parlamentului si in urma unui referendum naţional.

Organizarea autonoma se concretizează in următoarele organizaţii:

* Adunarea legislativa - alesă prin vot universal cu o reprezentanta proporţional

*Consiliul guvernului (cu putere executivs) - cu un preşedinte - şeful consiliului de guvernamint ales de adunare si superior curţii de justiţie care este cel

mai inalt grup juridic in teritoriul comunităţii locale. Comunităţile Autonome depind din punct de vedere financiar de veniturile proprii (taxe, impozite). Cel mai inalt grad de automnomie regionala se manifesta in domeniile: autoguvernate, organizare, cultura, protecţia mediului, drumurile regionale, activitatea publica, pe teritoriile lor. Guvernul local - se constitue in provincii si municipalităţi.

Provinciile sunt create dupa modelul departamentelor napolioniene. Provinciile sunt compuse dintrun grup de municipalităţi si obiectivele lor sunt acelea de a exercita funcţiile de baza dincolo de capacităţile resurselor umane ale municipalităţii. In Spania exista 50 de provincii.

Guvernul provincial - si administraţia formează Consiliul Provincial care are un număr de membri proporţional cu populaţia rezidenta.

Obiectivele principale ale provinciilor sunt sa garanteze buna desfăşurare a serviciilor municipale in teritoriul provinciei si sa ea parte la coordonarea administraţiei locale cu administraţiile si comunităţile autonome.

Municipalităţile - sunt componenta orgamzationala de baza a teritoriului Spaniei. Consiul municipal este ales prin sufragiul proporţional dupa un sistem de liste pe 4 ani si este un organ deliberativ. Consiliul municipal alege primarul prin vot direct si universal dintre membrii sai pe un termen de 4 ani. Primarul conduce si administrează autorităţile si administatia municipala. Are următoarele atribuţii:

  • Conduce lucrările consiliului

» Pregăteşte bugetele

o Semnează contracte

" întreprinde urmăriri judiciare

o Este şeful politiei municipale

o Reprezintă municipalitatea.

De obicei municipalităţile se ocupa cu administrarea in următoarele domenii: alimente, drumuri locale, transport public, protecţia mediului, securitatea publica, reţele de apa, sisteme de iluminat, cimitire.

Resursele financiare pentru municipalităţi provin: din taxe, contribuţii de la stat, contribuţii de la autorităţile autonome, transfer de la guvernul regional sau central, 26. Rolul „noului management pubiic" în reformarea administraţiei