Pin It

In per.postbelica in RSSM au ramas aceleasi organe de stat centrale ca si in perioada de pina la razboi, facindu-se doar unele modificari.Organul legislativ sovietul supreme al RSSM,el se allege prin vot universal pe un termen de 4 ani,deputatii –clasa nomenculatoare, teranimea, colhoznica, intelegenta, functionari din organelle de stat si de partid centrale si locale.Functia de presedinte era una exercitata pe baza obstii si se reducea la deschiderea si conducerea lucrarilor sesiunilor Sovietului supreme.

O alta autoritate – Prezidiumul Sovietului Suprem al RSSM ,organ format pe baze permanente de catre Sovietul supreme.El adopta in perioada  dintre sesiunile sovietului  actele normative.In atributiile lui intra deasemeanea pregatirile sesiunilor sovietului si organizarea contreolului asupra indeplinirii hotaririlor.El  efectua si conducerea curenta al activitatii sovietului locale de toate nivelele sub tutela organelor de partid.Activitatea sovietului supreme era condusa de un presedinte al prezidiumului SS al RSSM.

Organe executive – sovietul comisarilor norodnici pina la 26 martie 1946, sovietul ministrilor al RSSM, format de catre sovietul supreme al RSSM, condus de un presedinte care avea citiva adjuncti,responsabili de diferite sectoare de activitate- economice, agroindustriale,servicii sociale.Comisarele norodnice sau transfornat in ministere , Minestere unionale – competente puterii centrale: Ministerul apararii,ministerul industrial de aparare, constructii de masini,flotei maritime,industria gazului.

Ministere unionale- republicane organizate pe doua niveluri,central si republican.In fiecare republica unionala functiona cite un minister similar: MAI, M.I, M.S., M.culturii,MAE, M.fin,M.just.,M. construc,M. industriei usoare.

Ministere republicane- organizate doar la nivelul republicii unionale,ministerul industriei locale,ministerul deseervirii comunale,ministerul asigurarii sociale.Alaturi de ministere mai functiona o categorie de organe ale A.C. de specializare- comisia de stat: 1.unional  2. unional republican

O particularitate a sistemului sovietic de administrare era existenta si functia concomitenta a organelor de statSi a organelor de partid- comitetul central al partidului communist,si birou communist central al P.C. al R.M.

Adfministratia partidelor locale de tip sovietic erau administrate de stat organizata in unitati administrative teritoriale si care functiona sub conducerea autoritatilor administrative centrale 1944 teritoriul republican era organizat in 12 judete:Balti, Bender, Grigoriopol,Dubasari, Cahul,Camenco, Chisinau,Orhei,Ribnita,Slobozia, Soroca, Tiraspol. In 1949 in locul judetelor sau format 60 de raioane,in 1963 numarul raioanelor sau redus la 18 unitati. La baza organizarii administrative publice locale stateau sovietele. Sovietul raional – organ de stat, ales prin scrutiny electoral pe o perioada de 2-2,5 ani,format din deputati dintro anumita circumscriptie teritoriala: clasa muncitoare, tarani colhoznici,intelectuali – problemele social economice a raionuliu ca organ al sovietului raional era comitetul executive raional avea presedintele ales de soviet la propunerea oragnelor de partid asistat de un aparet de functionari.Sovietul satesc(orasenesc) –deliberative de interes local.In calitate de organ executive la nivel satesc si orasenesc activa comitetul executiv al sovietului stesc(orasenesc) in frunte cu un presedinte.Ca si la nivel central sovietele rationale si satesti activau sub conducerea organelor de partid rationale si a organizatiilor primare de partid.