Pin It

Dinamismul proceselor social-politice şi economice din RM a contribuit la constituirea şi consolidarea sistemului administrativ în ţară.

O colectivitate umană, cu un anumit nivel de dezvoltare, nu poate exista fără o administraţie, care ar avea ca obiectiv general- satisfacerea necesităţilor membrilor acestei colectivităţi. În acest sens, unii autori străini şi autohtoni subliniază importanţa crescîndă a administraţiei în contextul statului modern.

Termenul de “administraţie”  derivă  din latinescul-  administer, care are sensul - de a sluji, de a aduce la îndeplinire o misiune comandată . Astfel, pornind de la sensul etimologic al cuvantului, constatăm că noţiunea de a administra este considerată o activitate subordonată ce se îndeplineşte la ordinele cuiva.

In limbajul curent, termenul de administraţie se utilizează în mai multe sensuri şi anume:
- conţinutul principal al activităţii executive a statului;
- sistem de autorităţi publice care înfăptuiesc puterea executivă;
- conducerea unui agent economic sau instituţii social-culturale;
- un compartiment (direcţie, secţie, sector, serviciu, birou) din unităţile direct productive sau instituţii social-culturale, care nu desfăşoară nemijlocit o activitate direct productivă .

Multiplele  încercări a autorilor străini  şi autohtoni, de a defini conceptul de administraţia publică, a demonstrat că acest fenomen, ca multe altele este dificil de definit, fiind  o noţiune complexă şi polisemantică.

Totodată, făcînd o sinteză a definiţiilor existente, putem evidenţia  o definiţie doctrinară a termenului administraţie publică, care ne permite conştientizarea  naturii juridice şi locul acesteia în stat, conform căreia:

Administraţia publicăreprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate de Preşedintele ţării, Guvern, autorităţile administraţiei centrale şi locale, şi după caz, structurile subordonate acestora, prin care, în regim de putere publică se duc la îndeplinire legile sau în limitele legii, se prestează servicii publice p/u realizarea scopului şi obiectivelor administrării la scară naţională, avînd pe prim-plan satisfacerea intereselor generale ale cetăţenilor RM.”

Din definiţie rezultă următoarele trăsături  ale administraţiei publice:   

Administraţia publică este o activitate prin care se realizează 2 obiective:

  • de executare a legii;
  • de prestare a serviciilor publice, în limitele legii.

Administraţia publică este o activitate desfăşurată de anumite autorităţi executive şi administrative numite autorităţi ale administraţiei publice.