Pin It

In Moldova Medievală un rol important 1-a avut instituţia dregătorilor. Dregătorii erau înalţi demnitari ai statului numiţi de domn, cu funcţ. Administrative, judiciare / militare în cadrul curţii domneşti. Pentru început însă dregătorii aveau atribuţii legate de viaţa privata a domnului. însă mai tirziu dregătorii preiau în numele domnului , conducerea efectivă a vieţii publice, de stat ocupînd un loc inportqant şi în Sfatului Domnesc. Dregătorii erau numiţi ie către domn, căruia îi depuneau jurămînt de credinţă. Ei puteau fi revocaţi oricînd credea domnul necesar.

Indiferent de epoca 12 dregători sunt membri ai Sfatului Tarii: Vornicul Tarii de Sus \ de Jos , Marele Spătar, Marele Logofăt, Hatmanul,Vistiernicul mareie Postelnic, Marele Paharnic, Mitropolitul si 3 episcopi.

In sec. XVIII nr. Membrilor sfatului dimnesc creste la 53. In sec. XVIII mitropolitul urma sa se prezinte zilnic la curte. Chiar cind nu erau con vocate sadinte. Şedinţele puteau fi publice (deobicei sentinţele de judecata) sau inchise (in care se abordau problemele tarii). Prerogativele statului in linii mari coincideau cu prerog. Domnului.

  1. Boierii il sfătuiau pe domn la incheierea tratatelor alianţelor,

2          Domnul se consulta cu Sf.Domn p\u a gasi surse de plata a tributului prin mărire de impozite sau impozite noi

3          Domnul consulta sfatul domnesc cind făcea dreptate insa sfatul doar isi putea exprima opinia

4          Consulta boerii la numirea episcopilor. Sistemul dregatoriilor centrale poate fi impartit in 3 categoti: Dregători civili

Marele Vornic avea largi atrib milit, adm. Jud, la miji sec. XVII se dublează in Marele Vornicu Tarii de Sus \ de Jos.

Marele Logofăt da la grecul logothet - ministru sef cancelariei domneşti, păstrează marele sigiliu al statului redactează si semnează documentele din numele domnului. Are in subordine gramatici, uricari,, deasemenea logofătul 2 si 3.

Marele Vistier strmgea veniturile, păstra banii, contabiliza cheltuelile . Tot el judeca pricinele relative la dari impozite. Are in subordine birari glabmci vistiernici.

Marele Postelnic iniţial avea grija de dormitorul domnesc, apoi sfetnic in RI din sec XVII este mareşal al Curţii Domneşti. Marele Portar primea si găzduia turcii la curte. Dregători militar

Marele Spătar purta spade domneasca, la solemnităţi, in subordine avea spatarei

Hatmanul comandantul oştilor conducea cavaleria

Pircalabi conducătorul cetăţilor, din sec XVII si de ţinut

Marele Armash prinde intemniteaza cercetează si executa infractorii

Marele Aga conduce pedestnmea mai tirziu capata denumirea de politie.

Marele Serdar are grija de incartiruirea armatei. De corturile domneşti si ale boierilor comandantul artileriei Dregat. In serviciul domnului

Marele Paharnic are grija de aproviz. Curţii cu vin , gusta vinurile servite de domn stringe impozite in vin Marele Stolnic aproviz. Curtea cu alimente are grija de masa domneasca. Gusta bucatele. Marele Comis asigura curtea cu cai are grija dc ei Marele piar asigura cu pine

Marele Jitnicer păstrarea griului si asigura curtea cu griu

Marele Căminar asig. Curtea cu luminary. Stringe impozite in ceara

Marele Vameş centraliz si contabiliz. Veniturile din toate vamele terii