Pin It

Opoziţia politică este orice rezistenţă, împotrivire a unui grup politic dominant din partea altui grup politic privind puterea politică. Funcţiile: 1.Opunerea politicii sale altei politici 2. Ieşirea împotriva poziţiei majorităţii sau a celei de guvernămînt în structurile legislative, de partid..., declarînd devotament procedurilor democratice; 3.Favorizeaza autoexprimarea acelor grupuri sau pături sociale care nu sînt mulţumite, satisfăcute de puterea existentă; 4.Semnaleaza forţele de guvernămînt despre situaţia nefavorabilă în ţară.

Tipurile de opoziţie politică:
1. În funcţie de atitudinea faţă de sistemul politic existent:
    a) constructivă, care este direcţionată spre susţinerea sistemului politic existent
    b) distructivă, este orientată la distrugerea sistemului politic existent sau la substituirea regimului politic existent.
2. Raportată la puterea legislativa:
    a) parlamentară, care apare în mijlocul puterii legislative.
    b) extraparlamentară,
3. După tipul societăţii:
    Democratice
    Totalitare
    Tranzitorii
4. După sursa de provenienţă:
    Din aceiasi sursa
    Din diferite partide sau asociaţii politice