Pin It

Cultura politică prezintă o paletă întreagă de valori materiale şi spirituale, instituţii de comunicare create de comunităţile naţionale în scopul organizării mai eficiente a conducerii politico-economice a societăţii. Cultura politică reflectă competenţa politică şi juridică a cetăţenilor, activitatea liderilor politici şi aleşilor sociali, comportamentul lor influenţează asupra procesului formării şi funcţionării instituţiilor politice şi de stat, determină caracterul şi interdependenţa statului cu societatea civilă. De nivelul şi starea culturii politice în societate depinde soluţionarea multor probleme din activitatea factorilor de decizie. Nivelul înalt al culturii politice oferă posibilitatea de a intui reacţia maselor faţă de deciziile adoptate de conducerea politică, administrativă, de a prevedea anumite activităţi. Cultura politică constituie o parte componentă a culturii general-umane a societăţii şi s-a format pe parcursul istoriei. Noţiunii „cultură” şi fenomenului „politică” li s-a acordat din timpurile cele mai vechi o atenţie deosebită, începînd cu celebrităţile din antichitate Confucius, Platon şi Aristotel, Machiavelli, Hobbes, Locke, Kant, Montesquieu, Voltaire şi multe personalităţi ale contemporanietăţii.

Cultura politică este un sistem complicat şi dinamic. După formele de manifestare ea poate fi studiată la nivel de societate ca un organism integru, precum şi la nivelul indicilor sumari ai culturii politice: cetăţean, grupuri sociale, patide, clase. La nivel de societate ea poate fi conştientizată prin valorile, normele, experienţa politică, instituţiile culturii politice. La nivel de personalitate – prin cunoştinţe, concepte, viziuni, poziţie civică. La baza culturii politice evoluează un şir de elemente care se află într-o unitate dinamică şi relaţii reciproce. Principalele sunt:

  • experienţa politică, formează baza culturii politice, ea fixează istoria dezvoltării relaţiilor politice, tradiţiilor politice, obiceiurilor, ideologiilor politice, formele de funcţionare a sistemului politic, normele, principiile, relaţiile social-politice. Un rol deosebit revine tradiţiilor, păstrarea şi dezvoltarea tradiţiilor este una dintre condiţiile stabilităţii politice, evoluţiei şi prosperării societăţii.
  • conştiinţa politică, se formează în baza activităţii politice şi experienţei istorice a mai multor generaţii, în baza memoriei sociale a comunităţii şi prezintă în sine un sistem de cunoştinţe politice, valori politice, convingeri, care contribuie la constituirea celor mai importante şi constante orientări şi viziuni politice. Conştiinţa politică poate fi definită ca un ansamblu de reprezentări, idei, concepţii, cunoştinţe, mentalităţi ale unei colectivităţi umane sau a unui grup, pături sociale care reflectă condiţiile de existenţă, relaţiile acestora, precum şi psihologia politică a oamenilor. În funcţie de conţinut, conştiinţa politică poate fi determinată după caracterul: democrat sau autoritar-totalitar, revoluţionar sau reformist, religios sau ateist, radical, liberal sau conservator, naţional sau internaţional, tradiţional sau normal, relativ. O componentă importantă a culturii politice o constituie valorile. Valorile politice pot fi opiniile, convingerile, conceptele, ideologiile, normativele cu privire la viaţa politică, scopurile şi sarcinile politice. Valori politice sunt legitatea şi ordinea, stabilitatea sistemului, dreptatea socială.
  • comportamentul politic, o importanţă deosebită are şi aspectul comportamentului, în realitate cultura politică apare în formă de modele sau stereotipuri ale comportării politice. Un rol important în formarea modelelor, stereotipurilor de comportament politic o au tradiţiile, în ele se acumulează şi se sistematizează experienţa politică ce corespunde intereselor societăţii. Un element original al culturii politice poate fi şi simbolul politic care este un semn convenţional care reprezintă stereotipurile conştiinţei şi comportamentului politic, o formă prin intermediul căreia se imprimă unele modele în conştiinţa şi comportamentul unor grupuri sau indivizi, pături sau clase sociale, popoare, naţiuni.

Cultura politică se acomodează pe parcursul dezvoltării la interesele sociale şi totodată la sistemul politic ce domină în societatea dată. Odată cu schimbările din societate, cultura politică dominantă suferă şi ea anumite schimbări, numai că ele au loc treptat. Importanţa culturii politice constă în aceea că ea contribuie la menţinerea stabilităţii sistemului politic şi determină stilul vieţii politice.