Pin It

Problema relaţiilor dintre om şi societate este foarte complicată. Omul trăieşte în societate, dar societatea este constituită din indivizi şi fiecare din ei au o influenţă asupra societăţii. Socializarea politică este un proces de  însuşire de către personalitate a experienţei sociale şi politice, acumulate de societate şi concentrate în tradiţiile culturale, în normele comportamentului politic. Obiectivul socializării politice prevede familiarizarea membrilor societăţii cu cele mai generale noţiuni referitor la lumea politicului, la fenomenul puterii, la instituţiile politice, la cei care iau decizii, elaborează legi, precum şi la cei chemaţi să răspundă pentru realizarea şi eficienţa legilor. Esenţa socializării politice constă în însuşirea de către fiecare persoană a unui sistem de cunoştinţe, norme şi valori, care îi vor permite să activeze în calitate de membru egal, util şi responsabil al societăţii. Socializarea politică este un proces complex şi plasat în timp, nici un cetăţean pe parcursul vieţii sale nu este socializat de un singur factor sau de o instituţie social-politică, etapele socializării se desfăşoară în funcţie de rol, statut, vîrstă şi de specificul instituţiilor de socializare, un rol deosebit revine familiei, instituţiilor de instruire, semenilor, mass-media, evenimentelor politice. Factorii socializării:

  • familia, în familie se pune baza categoriilor spirituale şi celor politice, cum ar fi binele şi răul, egalitatea, libertatea, dreptatea, patria, guvernul, partidul. Viaţa a demonstrat că direct sau indirect familia joacă un rol esenţial în opţiunea individului cu privire la afilierea lui la o anumită mişcare politică, grup sau partid.
  • instituţiile instructiv-educaţionale, în toate etapele dezvoltării umane şcoala a fost recunoscută ca un factor deosebit în formarea cetăţenilor. Fiecare ţară are specificul său în acest domeniu de exemplu în SUA cadrele didactice evită să discute în clasă chestiuni controversate, dar îi educă pe elevi în spiritul acceptării şi subordonării autorităţilor politice alese în mod democrat. În unele state instituţiile de învăţămînt au tradiţiile lor specifice care le folosesc în mod direct la socializarea politică, acestea sunt: rostirea jurămîntului de credinţă, înălţarea şi coborîrea drapelului ţării, intonarea imnului de stat sau a cîntecelor patriotice.
  • socializarea politică cu concursul semenilor, semenii reprezintă un bun factor şi exemplu de socializare politică de-a lungul vieţii, o anumită influenţă în mod particular o are şeful, directorul, patronul.
  • mass-media, care ne oferă zilnic un flux continuu de mesaje politice ce includ informaţii din toate sferele vieţii sociale. Scopul mass-media este de a prezenta în măsura posibilităţilor, cît mai veridic şi corect, cele întîmplate.
  • evenimente politice, influenţează enorm conştiinţa umană. În unele cazuri evenimentele politice lovesc dureros, inuman, agresiv şi necivilizat pe unii cetăţeni, schimbîndu-le pentru totdeauna conceptul şi aici apare trauma psihologică (de ex. cei deportaţi în Siberia, cei denunţaţi), evenimentele politice pot să producă schimbări esenţiale în conştiinţa socială atît în sens pozitiv cît şi negativ.