Pin It

Moldova ca stat suveran şi independent se află la faza timpurie a formării societăţii civile.

Societatea civilă poate evolua adecvat numai în condiţiile unui regim democratic deoarece numai aici sunt create toate posibilităţile de constituire a unui organism social format dintr-o reţea de structuri nestatale cu relaţii multilaterale, în toate domeniile de activitate: economic, social, politic, cultural-spiritual. În Moldova care nu demult a trecut la economia de piaţă subiectele noului proces economic – cooperativele, întreprinderile de arendă, societăţile pe acţiuni, societăţile cu răspundere limitată, băncile comerciale, bursa – au fondat formaţiunile lor ce prezintă uniuni, organizaţii, cluburi, centre şi alte forme de asociaţii care şi constituie componentele societăţii civile în domeniul economic. Scopurile instituţiilor societăţii civile în domeniul economic nu sînt identice pentru toate ţările, ele se schimbă reieşind din nivelul de dezvoltare a fiecărui stat, însă direcţiile de activitate sunt comune:

  • apărarea intereselor şi drepturilor instituţiilor ce practică diverse genuri de activitate în cadrul legii şi normelor sociale;
  • contribuţia prin toate mijloacele posibile la fortificarea poziţiilor economice a întreprinderilor preocupate de organizarea businessului;
  • organizarea controlului social cu privire la respectarea legislaţiei antimonopol şi a regulilor de concurenţă liberă;
  • perfecţionarea cadrelor prin organizarea centrelor şi şcolilor de business, comerţ, management, a conferinţelor, seminarelor cu tematica respectivă.

Diverse activităţi desfăşoară societatea civilă şi în domeniul social-politic. Organizaţiile şi asociaţiile acestei sfere se constituie pe baza consimţămîntului liber şi iniţiativei proprii a cetăţenilor. Formaţiunile principale din această sferă sînt: organizaţiile şi mişcările social-politice, deversele forme de manifestare socială a cetăţenilor, mitingurile, adunările, demonstraţiile, grevele, organele obşteşti ale autoconducerii locale sau ale colectivelor de muncă, mijloacele de informaţie în masă nestatale.

În linii generale structura societăţii civile este constituită din diferite formaţiuni ce activează în domeniul economic, social-politic şi spiritual, relaţiile dintre ele au un caracter orizontal şi nu vertical.