Pin It

Schimbările globale de la sfîrşitul sec. 20 din diferite domenii ale vieţii sociale şi activităţi umane au influenţat direct asupra rolului şi locului statului în societatea contemporană. Tendinţele dezvoltării statului sunt:

  • activitatea spre democratizarea societăţilor, constituirea statelor de drept, sociale;
  • integrarea în sistemul statelor avansate (economic, politic) şi menţinerea identităţii naţionale;
  • conştientizarea fenomenului globalizării ce presupune destrămarea hotarelor (intereselor) înguste naţional-statale şi formarea pieţelor generale cu centre unice de mărfuri, servicii, informaţii;
  • elaborarea şi implementarea unor politici care asigură stabilitatea, prosperarea, integritatea vieţii politice şi economice şi nu disensiunile şi crizele;
  • orientarea spre descentralizarea şi desconcentrarea puterii, reducerea cheltuielilor statului pentru întreţinerea aparatului birocratic;
  • consolidarea societăţii civile.