Pin It

Marea Britanie. Potrivit Constituţiei Organice, Marea Britanie este o monarhie constituţională, un regat ereditar în frunte cu un rege (regină) în calitate de şef al statului cu împuterniciri simbolice.

Puterea legislativă, este exercitată de Parlamentul bicameral constituit din Camera Comunelor cu 659 deputaţi aleşi prin vot direct pentru 5 ani şi Camera Lorzilor formată din membri ereditari (843) şi membrii numiţi (314). Camera Lorzilor cuprinde reprezentanţi din toate categoriile nobilimii: baroni, viconţi, conţi, marchizi, duci, reprezentanţi ai bisericii. Camera comunelor predomină în raport cu cea a Lorzilor.

Puterea executivă, este exercitată de Primul-ministru şi de Cabinetul de miniştri desemnaţi de partidul majoritar din parlament. Modalitatea de guvernare e dublă, acest fenomen se manifestă prin faptul că parlamentul e în drept să dea instrucţiuni guvernului care exercită conducerea la moment şi care poate fi schimbat de Camera Comunelor. Guvernul la rîndul său poate dizolva Camera Comunelor.

Puterea judecătorească, este exercitată de Curtea Supremă de Justiţie, reprezentată de Camera Lorzilor.

SUA. Potrivit Constituţiei este o republică prezidenţială, federală, condusă de preşedintele ales de către un colegiu de reprezentanţi aleşi direct în fiecare stat pe o perioadă de 4 ani. În SUA nu există funcţia de prim-ministru.

Puterea legislativă este exercitată de congres, care este format din două camere. Camera Reprezentanţilor – 435 de deputaţi (numiţi congresmeni) aleşi pe o perioadă de 2 ani în calitate de reprezentanţi ai poporului. Camera a doua este Senatul format din 100 de senatori aleşi pentru 6 ani. La fiecare 2 ani cînd au loc alegerile în Camera Reprezentanţilor, se efectuează realegerea unei treimi din numărul senatorilor. Camera Reprezentanţilor reprezintă interesele naţiunii americane ca un tot întreg.

Puterea executivă este exercitată de un cabinet numit şi condus de preşedintele ţării. Preşedintele este şi comandant-şef al forţelor armate, el nu este responsabil în faţa Congresului, dar actele de stat elaborate şi emise sînt apreciate ca fiind constituţionale sau anticonstituţionale de către Curtea Supremă.

Puterea judecătorească este exercitată de Curtea Supremă şi un sistem anumit

de tribunale. Curtea Supremă determină constituţionalitatea actelor şi activităţilor întreprinse de legislativ şi executiv, soluţionează conflictele ce pot apărea între ele, protejează cetăţenii şi minorităţile etnice, interzice şi anulează legile care devin anticonstituţionale.