Pin It

Ideologia socialistă a contribuit foarte mult la constituirea sistemului social-politic al lumii contemporane. Ea prevede organizarea şi conducerea democratică a societăţii pe principiile egalităţii şi dreptăţii sociale, promovării intereselor producătorilor de valori materiale şi spirituale, protecţiei sociale a categoriilor vulnerabile, prin limitarea puterii claselor, păturilor avute. Principalele idei ale doctrinei socialiste erau prezentate în formularea marxistă, ele prevedeau:

  • înlocuirea capitalismului cu socialismul;
  • înlocuirea proprietăţii private prin proprietatea comună (obştească) în care va lipsi exploatarea omului de către om;
  • înlocuirea dominaţiei burgheze prin dominaţia clasei muncitoare.

Spre sfîrşitul sec. 19 în cadrul ideologiei socialiste începe să se dezvolte un curent de gîndire politică care a dat naştere unei noi doctrine politice – cea comunistă. Partidele social-democratice evoluează în multe ţări ale lumii şi participă activ de pe poziţii democratice în viaţa politică a societăţilor respective. În prezent social democraţia este una dintre principalele doctrine politice ale contemporanietăţii şi prezintă o alternativă viabilă de organizare şi conducere democratică a societăţii.