Pin It

Demersul francez al modernizării sistematice a administraţiei, iniţiat de către Michel Rocard la 29 februarie 1989, se inscne în cadrul general al reformei sectorului public al ţărilor O.C.D.E.. La baza modernizării administraţiei franceze este recunoaşterea faptului că, singurii responsabili pentru derularea serviciilor publice sunt prestatorii acestora, capabili totodată să-şi definească obiectivele generale de acţiune. In consecinţă, pentru reforma serviciilor publice franceze au fost concepute cinci principii:

  1. implementarea stilului de management pe bază de obiective;
  2. reglementarea juridică a măsurilor administrative după parcurgerea unei faze experimentale, care să permită o mai bună apreciere a efectelor acestora;
  3. trecerea de la deciziile unilaterale adoptate de către stat în exclusivitate, Ia un parteneriat bazat pe consultarea colectivităţilor locale, pentru cunoaşterea intereselor comunitare;
  4. creşterea gradului de autonomie al serviciilor publice, prin crearea unor centre de responsabilitate, în interiorul instituţiilor publice, adică a unor unităţi funcţionale însărcinate cu gestiunea resurselor materiale, umane şi financiare;
  5. necesitatea asocierii funcţionarilor publici, la procesul schimbării.

Primele evaluări ale noilor măsuri aplicate în administraţia publică franceză au fost efectuate în anul 1992. Anchetele efectuate pe un eşantion de zece ministere au evidenţiat următoarele concluzii:

  1. ministerele au estimat că procesul de modernizare a condus Ia ameliorarea serviciilor publice, iar centrele de responsabilitate create au contribuit la

îmbunătăţirea controlului de gestiune, deoarece:

o          acordarea de credite bugetare în administraţia publică centrală a răspuns mai bine necesitaţilor (ministerul Agriculturii);

■         serviciile publice au costuri unitare (ministerul Industriei);

  • anumite credite pentru investiţii în informatică şi echipamente au fost o acordate pe o perioadă de trei ani (ministerele Agriculturii şi Justiţiei);
  • posibilitatea reportării creditelor bugetare face ca procesul de gestiune să fie mult mai raţional (ministerele Echipamentelor şi

Educaţiei Naţionale).

  1. procedura de creare a centrelor de responsabilitate a mărit gradul dedescentralizare şi a mobilizat şi motivat funcţionarii publici din interiorul aparatului administrativ;
  2. ministerele au dobândit flexibilitate şi supleţe în întreaga lor activitate. Originalitatea reformei administraţiei publice franceze constă în înţelegerea necesităţii procesului de descentralizare şi în încredinţarea către manageri, atât a rezolvării problemelor de gestiune, cât şi a aplicării măsurilor de domeniul politicilor publice, întregul proces al modernizării este orientat în direcţia asigurării unor şanse egale de informare în privinţa instituţiilor publice şi serviciilor furnizate de către acestea, atât pentru oamenii politici, cât şi pentru cetăţenii simpli.