Pin It

Oraşul Moldovenesc - o unitate administrativa distincta cu statut deosebit socio economic. Cu o anumita autonomie interna. Exista 2 termene de desemnare a oraşului in Moldova, oras - Varos ,tirg „Topz". Mai des este utilizat termenul de Tirg.Orasele nu dispuneau de incinta fortificata, si aveau un caracter semiagrar, in calitate de centru administrativ oraşul include 3 zone:

  1. Vatra - centrul oraşului si străzile adiacente
  2. Hotarul - teritoriu in jurul oraşului ce includea vii, livezi, iazuri.
  3. Ocolul - satele aflate in proprietatea domnului a alcătuit o comunitate de gospodarii si se supuneau vornicului de tirg.

Oraşele aveau un statut juridic privelegiat si o autonomie interna, se considerau proprietăţi a domnitorului. Administraţia urbana se caracteriza prin existenta a 2-a tipuri de organe de conducere. I) alese de orăşeni, 2) Numite de domn. Organele administraţiei urbane erau alese anual de adunarea orasaneasca care forma marele sfat al oraasului. Aceasta adunare decidea probleme legate de stabilirea hotarelor înstrăinarea pamintului, constituirea detaşamentelor militare in caz de război. Rolul central in procesul administrării il avea sfatul oraşului ce consta din 12 pirgari si primar. Numit soltuz / void. Pirgari - locuitori ai oraşului. Adunarea orasaneasca alege pe termen de 1 an 13 pirgai.iar acestea alegeau din rindul lor - soltuz. Demnitatea de soltuz nu era remunerata. Prima atestare documentara a pirgarilor se refera la 1404 si e vorba Ulrich din Suceava. Prima atestare a soltuzului atesteaza cu 1434. Oraşe in care trăiau mari comunităţi ai armenilor aveau dreptul sa aleagă un nou soltuz. Din partea comunităţii. In oraşele cu sashi si maghiar - 1 maghiar sau sah. Acest obicei era preluat din transilvania, unde era practicat deja in sec. XIII in toata oraşele se alegeau 2 soltuzi. Soltuzii si pirgarii se bucurau de anumite privilegii si executau următoare atribuţii:

  1. Imparteau intre orăşeni suma impozitelor oraşului in dependenta de averea oraasenilor.
  2. împart loturi in afara oraşului
  3. Fixează in catastiful oraşului toate bunurile imobile din oras. 4 Au grija de ordinea publica

 

  1. Jcdecatori ai oraşului
  2. Stabilesc zilele de iarmaroc
  3. Au grija de pavarea oraşului.