Pin It

In a doua jum. a sec. XVIII şi încep sec. XIX, Moldova şi Ţ.Rom datorită intereselor pe care le aveau aici Imp.Ţar., Tur., Aus. Au fost incluse foarte rapid in sit rel int. Imp.Ţar. îşî manifestă interesul faţă da Principatele Dunărene, duce o pol activă aici, astfel, 1768-1774 în Principatul Moldova a fost deschis Consulat, după răzb. Ruso - turc . După războiul ruso-turc din 1787 - 1791 terc în componenţa Imp.Ţar ţinuturile din stînga Nistrului. în 1802 Imp.Ţar obţine dreptul de a apăra principatele înaintea Porţii, pop. Capătă încredere în Imp.Ţar, iar în 1806 Imp.Ţar. ocupă princip Dunărene, ca răspuns turcia declară război. Drept rezultat al războiului ruso-turc 1806 - 1812, Moldova cu cetăţile: Hotin, Bender, Cetatea-Albă, Chilia trece în componenţa Imp.Ţar., şi capătă denumirea de Basarabia. După războiul ruso-turc din 1828-29,MD şi Muntenia au fost ocupate de armate rusă. în teritoriul ocupat s-a început implementarea treptată a modelului ţarist de administraţie, care trece prin 3 etape:

  1. Etapa administrării provizorii (1812 - 1818);
  2. Etapa autonomiei administrative (1818 - 1828);
  3. Etapa consolidării sistemului ţarist de administrare (1828 - 1917).