Pin It

Curtea de Conturi a fost înfiinţată în 1975. Sediul este la Luxemburg. Misiunea Curţii este de a verifica dacă fondurile UE sunt administrate corespunzător, astfel încât cetăţenii Uniunii să obţină valoare maximă în schimbul banilor. Curtea are dreptul de a verifica orice persoană sau organizaţie care lucrează cu fonduri UE.

Curtea are un membru din fiecare stat membru UE, numit de Consiliu pentru un mandat de şase ani care poate fi reînnoit. Membrii îl aleg pe unul dintre ei ca preşedinte pentru un mandat de trei ani care poate fi reînnoit. Vítor Manuel da Silva Caldeira (Portugalia) a fost ales preşedinte în ianuarie 2008.

Ce face Curtea? verifică dacă bugetul UE este aplicat corect – cu alte cuvinte, dacă veniturile şi cheltuielile UE sunt obţinute, cheltuite şi înregistrate legal şi de a asigura un management financiar sănătos. Prin urmare, activitatea curţii reprezintă o garanţie a faptului că sistemul UE funcţionează în mod economic, eficient, efectiv şi transparent.

Pentru a-şi îndeplini atribuţiile, Curtea poate investiga documentele aparţinând oricărei persoane sau organizaţii care lucrează cu veniturile sau cheltuielile UE. Curtea efectuează frecvent controale la faţa locului. Constatările sale sunt consemnate în rapoarte, care aduc orice problemă existentă în atenţia Comisiei şi a guvernelor statelor membre UE.

Pentru a-şi îndeplini activitatea în mod eficient, Curtea de Conturi trebuie să rămână complet independentă de celelalte instituţii, păstrând, în acelaşi timp, legătura cu acestea.

Una dintre funcţiile esenţiale ale Curţii de Conturi este de a susţine activitatea Parlamentului European şi a Consiliului prin prezentarea anuală a unui raport de audit pentru anul financiar anterior. Parlamentul examinează acest raport în detaliu înainte de a hotărî dacă aprobă sau nu modul în care Comisia a gestionat bugetul. În caz afirmativ, Curtea de Conturi trimite Consiliului şi Parlamentului şi o declaraţie prin care confirmă că banii contribuabililor europeni au fost utilizaţi în mod adecvat.

În sfârşit, Curtea informează cetăţenii cu privire la rezultatele activităţii sale prin rapoarte care tratează subiecte de interes deosebit.

Cum este organizată activitatea Curţii? Curtea de Conturi Europeană, Luxemburg, are aproximativ 800 de angajaţi, inclusiv traducători şi administratori, precum şi auditori. Auditorii sunt împărţiţi în „grupuri de audit”. Aceştia pregătesc rapoarte preliminare pe baza cărora Curtea adoptă decizii.

Auditorii efectuează frecvent controale la sediul altor instituţii UE, în statele membre şi în orice ţară care primeşte ajutoare din partea UE. De fapt, deşi activitatea curţii are legătură în cea mai mare măsură cu banii de care este responsabilă Comisia, peste 80 % din cheltuielile UE sunt administrate de autorităţile naţionale.

Curtea de Conturi nu deţine puteri legale. Dacă auditorii descoperă fraude sau nereguli, aceştia informează OLAF – Oficiul European de Luptă Antifraudă.